Resultados:

 1. List Image
  Varsovia

  Java Experienced Developer

  Do zadań osoby na stanowisku Java Experienced Developer należeć będzie projektowanie oraz implementacja rozwiązań zgodnie z wymaganiami klienta, testowanie modułowe oraz dokumentacja wykonanej pracy. Przy realizacji projektów osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie podlegać bezpośrednio Team Leaderowi. Idealny kandydat powinien posiadać co najmniej 2 lata udokumentowanego doświadczenia w komercyjnych projektach realizowanych przy użyciu języka Java.

 2. List Image
  Varsovia

  Senior Java Developer

  Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Starszy Programista Java należeć będzie projektowanie oraz implementacja rozwiązań zgodnie z wymaganiami klienta według procesu Scrum, dokumentacja wykonanej pracy, a także opieka merytoryczna nad młodszymi programistami. Przy realizacji projektów osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie podlegać bezpośrednio Team Leaderowi. Idealny kandydat powinien posiadać 3 lata udokumentowanego doświadczenia w programowaniu i tworzeniu architektury przy użyciu języka Java.

 3. List Image
  Varsovia

  Senior Java Kafka Developer

  Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Starszy Programista Java Kafka należeć będzie projektowanie oraz implementacja rozwiązań zgodnie z wymaganiami klienta według procesu Scrum, dokumentacja wykonanej pracy, a także opieka merytoryczna nad młodszymi programistami. Przy realizacji projektów osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie podlegać bezpośrednio Team Leaderowi. Idealny kandydat powinien posiadać 3 lata udokumentowanego doświadczenia w programowaniu i tworzeniu architektury przy użyciu języka Java.

 4. List Image
  Varsovia

  Java Kafka Experienced Developer

  Do zadań osoby na stanowisku Java Kafka Experienced Developer należeć będzie projektowanie oraz implementacja rozwiązań zgodnie z wymaganiami klienta, testowanie modułowe oraz dokumentacja wykonanej pracy. Przy realizacji projektów osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie podlegać bezpośrednio Team Leaderowi. Idealny kandydat powinien posiadać co najmniej 2 lata udokumentowanego doświadczenia w komercyjnych projektach realizowanych przy użyciu języka Java.

 5. List Image
  Cracovia

  Senior Software Test Engineer

  Do obowiązków osoby na stanowisku Senior Test Engineer należeć będzie tworzenie przypadków i scenariuszy testowych, planowanie testów, testowanie systemów rozwijanych przez firmę, automatyzacja testów oraz raportowanie wyników testów. Dodatkowo do obowiązków należeć będzie ścisła współpraca z programistami i analitykami, programowanie i udoskonalanie narzędzi do testowania. Idealny kandydat powinień posiadać 4 lata doświadczenia na podobnym stanowisku.

 6. List Image
  Cracovia

  Java Tech Lead

  Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Java Tech Lead należeć będzie projektowanie oraz implementacja rozwiązań zgodnie z wymaganiami klienta według procesu Scrum, dokumentacja wykonanej pracy, a także kierowanie zespołem projektowym. Przy realizacji projektów, osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie podlegać Kierownikowi Projektów. Idealny kandydat powinien posiadać co najmniej 5 lat udokumentowanego doświadczenia w programowaniu i tworzeniu architektury przy użyciu języka Java oraz doświadczenie w zarządzaniu zespołem programistów.

 7. List Image
  Cracovia

  Java Experienced Developer

  Do zadań osoby na stanowisku Java Experienced Developer należeć będzie projektowanie oraz implementacja rozwiązań zgodnie z wymaganiami klienta, testowanie modułowe oraz dokumentacja wykonanej pracy. Przy realizacji projektów osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie podlegać bezpośrednio Team Leaderowi. Idealny kandydat powinien posiadać co najmniej 2 lata udokumentowanego doświadczenia w komercyjnych projektach realizowanych przy użyciu języka Java.

 8. List Image
  Cracovia

  Senior Java Developer

  Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Starszy Programista Java należeć będzie projektowanie oraz implementacja rozwiązań zgodnie z wymaganiami klienta według procesu Scrum, dokumentacja wykonanej pracy, a także opieka merytoryczna nad młodszymi programistami. Przy realizacji projektów osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie podlegać bezpośrednio Team Leaderowi. Idealny kandydat powinien posiadać co najmniej 3 lata udokumentowanego doświadczenia w programowaniu i tworzeniu architektury przy użyciu języka Java.

 9. List Image
  Poznan

  Java Experienced Developer

  Do zadań osoby na stanowisku Java Experienced Developer należeć będzie projektowanie oraz implementacja rozwiązań zgodnie z wymaganiami klienta, testowanie modułowe oraz dokumentacja wykonanej pracy. Przy realizacji projektów osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie podlegać bezpośrednio Team Leaderowi. Idealny kandydat powinien posiadać co najmniej 2 lata udokumentowanego doświadczenia w komercyjnych projektach realizowanych przy użyciu języka Java.

 10. List Image
  Lodz

  Java Experienced Developer

  Do zadań osoby na stanowisku Java Experienced Developer należeć będzie projektowanie oraz implementacja rozwiązań zgodnie z wymaganiami klienta, testowanie modułowe oraz dokumentacja wykonanej pracy. Przy realizacji projektów osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie podlegać bezpośrednio Team Leaderowi. Idealny kandydat powinien posiadać co najmniej 2 lata udokumentowanego doświadczenia w komercyjnych projektach realizowanych przy użyciu języka Java.

 11. List Image
  Varsovia

  Senior .Net Developer

  Do zadań osoby na stanowisku Senior .NET Developer należeć będzie projektowanie oraz implementacja rozwiązań zgodnie z wymaganiami klienta według procesu Scrum, testowanie jednostkowe oraz dokumentacja wykonanej pracy. Przy realizacji projektów osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie podlegać bezpośrednio Team Leaderowi. Idealny kandydat powinien posiadać co najmniej 3 lata udokumentowanego doświadczenia w komercyjnych projektach realizowanych przy użyciu języka C# w oparciu o środowisko .NET oraz wykazywać zainteresowanie nauką języka F#.

 12. List Image
  Alphaville / São Paulo

  DeveSecOps Sênior - 8 Vagas

  Analista de Devops Superior completo/incompleto em Ciências da Computação, Engenharia, Sistemas da Informação ou áreas correlatas. Necessário: Ter atuado com projetos que envolvam cloud (AWS/Azure e outros); Ter atuado com metodologia ágil; Administração de servidores Linux; Conhecimento em: Apache/Nginx; Shell Script; CI/CD; Ferramentas de monitoração; ElasticSearch/Kibana/Grafana; Containers; Yaml; Ferramentas de automação (Ansible, Terraform, Cloudformation); Familiarizado com arquiteturas Rest/SOAP. Desejável: Conhecimento em Kubernetes e Docker Swarm; Conhecimento em ferramentas de automação Chef, Puppet, Ansible, Terraform.

 13. List Image
  Alphaville / São Paulo

  Analista Desenvolvedor Java com Scala - Sênior

  Analista Desenvolvedor Java com Scala – Sênior Responsável pelo desenvolvimento, aprimoramento, reengenharia e manutenção de aplicativos com linguagem Scala. Contribuir para o design e a arquitetura gerais do aplicativo desenvolvido e implantado. Interaja com os usuários para entender os requisitos e solucionar problemas. Implementar projetos com base em especificações funcionais. Boa experiência com Scala. Boa experiência em PySpark, Spark, Java 8, MapReduce, HDFS, Hive, BigData, Hadoop, AWS. Deve ter experiência com desenvolvimento de projetos de BigData. Bons conhecimentos em bancos de dados, e arquitetura ETL. Processamento de regras de negócios e extração de dados do Data Lake em fluxos de dados para consumo comercial.

 14. List Image
  Alphaville / São Paulo

  Analista Desenvolvedor FullStack - 5 Vagas

  Analista Desenvolvedor FullStack Sênior – 5 Vagas React, Java 8 (streams), Microservices, Banco de dados relacional, Sistemas distribuídos, API REST, Html / CSS (minimamente), Junit, Lombok, JDBC Template Springboot, Spring MVC, Git / Maven, DevOps, Metodologia Agil, JMS / FILA / IBM MQ Diferenciais Técnicos, Redux / Rematch (front), Linux, Team City, Puppet, Puppeteer, TDD Diferenciais de negócio, SMP, FIX Protocol, Corretora de Valores, Sinacor