Zrównoważony rozwój

Odpowiedzialne kształtowanie cyfrowej przyszłości
GettyImages-1165881229_pattern2_web.jpg

Działanie na rzecz klimatu

Zewnętrzne nagrody i wyróżnienia za zrównoważony rozwój

Marika Lulay
Dyrektor generalny
GFT Technologies SE

Zrównoważony rozwój w liczbach

50.2 t CO2e*


Na 1 milion euro przychód

Ponad 80


narodowości

190


inicjatyw wolontariackich na rzecz projektu CSR "Grow tech talent worldwide"

0,00 euro

strat

z tytułu postępowań sądowych dotyczących zachowań antykonkurencyjnych

* Scope 1 – 3 GHG Protocol, FY 2021, market-based, coverage: 98% of total GFT workforce / 91% revenues
Pobierz

Raporty niefinansowe, indeks treści GRI

Kluczowe dane GRI

Expertenteaser_Testing_2000x680px.jpg
Kamila Wosińska
Head of Group CSR Governance
Kontakt