Pierwszy Raport o modernizacji systemów core w Polsce

Przyszłość systemów centralnych
core-banking page.png
Pierwszy Raport o modernizacji systemów core w Polsce
Przyszłość systemów centralnych
Pobierz tutaj
Debata GFT i Microsoft oraz komentarze Artura Kurcweila, Błażeja Szczeckiego i Marcina Ledworowskiego

Poznaj opinie ekspertów

Migracja core bankingu do chmury
Paweł Jakubik
Członek Zarządu Microsoft PL, Przewodniczący Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich
Microsoft

Najciekawsze wnioski z ustaleń raportu

Joanna Aleksandrowicz
Principal Consultant, Senior Manager, Financial Sector Consulting
GFT Poland
Wypełnij formularz i pobierz raport
The first report on modernization of core systems in Poland
The future of core systems
Click here for English version of the Report
Expertenteaser_Testing_2000x680px.jpg
Joanna Aleksandrowicz
Principal Consultant, Senior Manager, Financial Sector Consulting, GFT Poland

Kontakt