Procesy zarządzania kredytem są skomplikowane, dotyczą wielu stron, danych i systemów, oraz podlegają nieustannej ewolucji powodowanej zmianami regulacyjnymi i rynkowymi. Do tej pory, nowe aplikacje były wprowadzane, jako rozwiązania punktowe, celem odpowiedzi na nowe wyzwania biznesowe. To prowadziło do fragmentaryzacji architektury, której konsekwencją była słaba komunikacja między systemami i brak zautomatyzowanych interfejsów oraz testów spójności.

Banki mogą zyskać bardzo wiele dzięki zunifikowanej metodzie przyznawania kredytu i innych powiązanych procesów w ramach zintegrowanego, przyjaznego użytkownikowi środowiska: platformy opartej na jednym narzędziu workflow, które organizuje wszystkie procesy zarządzania kredytem klienta.

Dlaczego warto przekształcić swój biznes

Wydajniejszy proces kredytowy

Informacje przepływają z łatwością między funkcjami uczestników procesu pożyczki, przyspieszając wszystkie jego etapy. Automatyczne wczytywanie danych odbywa się dzięki bliskiej integracji z systemami back-endu i zewnętrznymi dostawcami informacji.

Lepszy wgląd w biznes

Usprawniona weryfikacja danych, proaktywne monitorowanie kredytu oraz zastosowanie dynamicznych zasad biznesowych zwiększają ogólną jakość kredytów.

Wszystkie procesy na jednej platformie

Zunifikowany front-end, zaprojektowany z myślą o użytkownikach, ukrywa zawiłości techniczne różnorodnych narzędzi i istniejących aplikacji.

Dzięki unifikacji wszystkich procesów zarządzania kredytami klientów na jednej platformie, a także dzięki zarządzaniu przepływem informacji, praca staje się efektywniejsza, procesy wykonywane są szybciej, a decyzje opierane są na wiarygodnych danych. ”
Giuseppe Romaniello Executive Director
ContactTeaser

Dlaczego GFT

Głęboki know-how w zakresie kredytów

Mając ponad 25 lat doświadczenia w usługach finansowych oraz dzięki współpracy z wieloma wiodącymi bankami w Europie, GFT dysponuje silnymi kompetencjami w zakresie zarządzania kredytami.

Błyskawiczne wdrożenie

Dzięki połączeniu konsultingu, metodyk, komponentów technicznych i biznesowych, a także zdolności integracji systemów, GFT zapewnia krótki okres time-to-market dla Twoich projektów.

Digital Innovation Lab

To miejsce, gdzie testujemy obecne i przyszłe rozwiązania bankowości cyfrowej. Nasi multidysciplinarni specjaliści przewidują trendy społeczne i opracowują nowe modele biznesowe, które pozwolą Ci uzyskać maksymalne korzyści płynące z digitalizacji.