Ponieważ banki zobligowane są odpowiadać na coraz bardziej wymagające  zapytania regulatorów narodowych i regionalnych, regulacje pozostają jedną z głównych sił napędowych w zakresie budowania rozwiązań zarządzania danymi w całym sektorze finansowym.

Wraz z rosnącą liczbą regulacji takich jak unijne General Data Protection Regulation (GDPR), PSD2, BCBS239, MiFID II, ustawa Dodd-Frank, FATCA i wiele innych, rośnie presja implementacji efektywnych programów zarządzania danymi. Tym samym instytucje finansowe napotykają trudności w radzeniu sobie z wymiarem, tempem i jednoczesnością zmian regulacyjnych.

Tego typu regulacje mogą potencjalnie pomóc firmom w podejmowaniu dobrych decyzji w zakresie danych. Jednak by osiągać korzyści, banki muszą unikać opierania się na „rozwiązaniach taktycznych”, których celem jest spełnienie jedynie formalnych wymagań regulacyjnych. Zamiast tego, powinny inwestować w systemowe podejście do zarządzania danymi.

Dlaczego warto przekształcić swój biznes

Uproszczona zgodność regulacyjna

Wiarygodne dane to wymóg w każdej inicjatywie zgodności regulacyjnej. Implementując elastyczny framework zarządzania danymi dający dostęp do przejrzystych danych wysokiej jakości, banki mogą dostosować się do obecnych i nadchodzących regulacji.

Lepsze decyzje biznesowe

Program zarządzania danymi zapewnia dostępność wysokiej jakości danych którym może zaufać cała organizacja, istotnie usprawniając proces decyzyjny.

Większa przewaga konkurencyjna

We współczesnej gospodarce, dane są jednym z najcenniejszych dóbr każdej organizacji. Ich praktyczne zrozumienie i wykorzystanie zdeterminuje sukces bądź porażkę wielu instytucji finansowych w nadchodzącej dekadzie.

Skuteczne zarządzanie danymi zapewnia, że uzyskanie zgodności z nowymi regulacjami nie staje się przeszkodą. Jednocześnie dostarcza podstawowej bazy wartościowych danych potrzebnej do podejmowania decyzji i przedsięwzięć digitalizacyjnych w ramach organizacji finansowych.”
Brian Lyons Principal Consultant
Contact Teaser

Dlaczego GFT

Zaufaj renomowanym ekspertom

GFT współpracuje z wiodącymi na świecie instytucjami finansowymi w zakresie tworzenia i implementacji strategicznych, proaktywnych i zrównoważonych rozwiązań zgodności, które zapewniają elastyczność w akomodacji do przyszłych wymogów.

Uzyskaj korzyści ze swoich danych

Nasze unikalne podejście opiera się na sprawdzonych metodykach, które nie tylko zapewniają zgodność z najnowszymi regulacjami, ale też umożliwiają uzyskać korzyści z każdej napotkanej sytuacji.

Tworzymy innowacje

Dane pełnią kluczową rolę w GFT Digital Innovation Lab. Interdyscyplinarni specjaliści naszego laboratorium przewidują trendy społeczne i budują nowe modele biznesowe, które pozwalają uzyskać maksymalną korzyść z digitalizacji.

More resources on this offering