Dzięki świadomej obecności na konferencjach i spotkaniach branżowych, dostrzegamy i rozumiemy zmiany zachodzące na rynku, a następnie wprowadzamy je w GFT.

Niezależnie od własnego rozwoju zastanawiamy się, jakie obszary zdobytej wiedzy mogą zostać wykorzystane przez klientów. Świadczymy usługi, które usprawniają wszystkie etapy w łańcuchu tworzenia wartości i pomagamy klientom nadążać za szybkimi zmianami branży finansowej.

Osiągnięcie każdego punktu zwrotnego zawdzięczamy otwartemu i interaktywnemu podejściu do innowacji. Start-upy stanowią cenne źródło nowych rozwiązań technologicznych. Firmy z branży FinTech zazwyczaj są tworzone właśnie po to, by wprowadzać przełomowe zmiany w istniejących systemach finansowych. Nasza metoda działania ułatwia poszukiwanie pomysłów i nawiązywanie kontaktów z poszczególnymi osobami, firmami, przedsiębiorcami, branżami i organami administracji publicznej. Dzięki temu odgrywamy rolę ośrodka wymiany i przekazywania innowacyjnych idei.

Discover the GFT Digital Innovation Lab

Zaakceptuj marketingowe pliki cookie, aby obejrzeć ten film

Dlaczego warto przekształcić swój biznes?

Intensywne zmiany

Odkrywanie nowych modeli biznesowych i obszarów działalności, poznawanie oczekiwań klienta, przewidywanie i rozumienie regulacji czy też wprowadzanie nowoczesnych technologii i urządzeń to złożone zadania i każde z nich jest niezbędne.

Bank
przyszłości

Innowacjom musi towarzyszyć metoda uporzadkowanego działania. Dzięki temu firmy zyskują motywację do gromadzenia wnikliwych informacji o rynku i porównywania opinii różnych interesariuszy biznesowych, aby następnie na tej podstawie opracować wizję.

Skracanie czasu wprowadzania produktów

Wyprzedzenie konkurencji może uplasować danego klienta na pozycji lidera. Nie chodzi o ranking, lecz o możliwość przetestowania usług w pierwszej kolejności. To umożliwia dominację na rynku, nawet jeśli usługa nie jest jeszcze w pełni gotowa.

Innowacje nie dokonują się samodzielnie. Twoja firma potrzebuje odpowiedniego zespołu, a nawet udziału osób z zewnątrz. To dopiero pierwszy krok na długiej drodze. W obecnym otoczeniu rynkowym należy koniecznie ustalić sposoby współpracy z innymi podmiotami oraz metody selekcjonowania innowacji w całej firmie.”
Dr Ignasi Barri Vilardell Innovation Manager
Ignasi Barri

Dlaczego GFT?

Transformacja inspiruje zmianę

Kultura z łatwością zwycięża ze strategią. Każdy proces transformacji wymaga zaangażowania wszystkich pracowników, ponieważ to właśnie oni kierują organizacją. Innowacja jest czynnikiem, który ułatwia przeprowadzenie transformacji.

Dotrzymanie kroku cyfrowym trendom

Digitalizacja to konieczność dla instytucji finansowych, które zamierzają dotrzymać kroku przełomowym trendom i chcą radzić sobie w środowisku stwarzającym ogromną presję. Dzięki innowacjom mogą wytrzymać tempo narzucane przez konkurentów.

Czynniki usprawnień

Zapewnianie elastyczności to zadanie złożone i niezwykle ważne w bieżących warunkach środowiska biznesowego. Kluczowe jest dopuszczania błędów i szybkiego wyciągania wniosków. Takie działania są jednak niemożliwe bez strategii innowacji.