Blockchain i technologia DLT (ang. distributed ledger technology) wywołały falę innowacji w sektorze usług finansowych. Firmy chcą zrozumieć i sprawdzić, jaki potencjał niosą ze sobą te rozwiązania. Wielu usługodawców pośpiesznie wprowadza oferty oparte na technologii Blockchain lub stosuje nowe modele w dotychczasowych procesach, aby przekonać się o możliwościach tej technologii. Przedstawiciele branży zaczynają dostrzegać wiele zastosowań dla technologii DLT oraz korzyści, jakie mogą dzięki niej osiągnąć.

Obserwujemy wyrazne zapotrzebowanie na sprawdzoną platformę, która pomoże sprawnie badać i wybierać pomysły oparte na koncepcji Blockchain i ustalić, które z nich są trafne, a następnie wprowadzać prototypy na ich podstawie. W tym przypadku firmy mają do czynienia z szybkim tempem zmian i złożoną problematyką obejmującą zarówno technologię, jak i procesy biznesowe. W efekcie uruchomienie udanego projektu może wiązać się ze sporymi wyzwaniami. Aby sprostać tym trudnościom, stworzyliśmy inkubator, za pomocą którego można szybko opracowywać nowe pomysły i odrzucać nieudane warianty na bardzo wczesnym etapie.

Dlaczego warto przekształcić swój biznes?

Rozwiązania finansowe oparte na technologii Blockchain

Rozwiązania oparte na Blockchain zyskują popularność w sektorze finansowym. Daje to szeroki wybór modeli implementacji oraz najbardziej wydajnej platformy. Istotne jest to, by zarówno działy biznesowe, jak i technologiczne miały pełny obraz sytuacji.

Nowa perspektywa dla biznesu

Fenomen Blockchain skłonił firmy z branży finansowej, które stosują sztywne procesy, do przyjrzenia się temu, w jaki sposób powstają korzyści biznesowe i jak usprawnić działalność w celu zaspokojenia przyszłych potrzeb.

Bez chwili do stracenia

Blockchain ułatwia firmom z ugruntowanych branż kompleksową analizę swoich modeli biznesowych. Zazwyczaj okazuje się, że zaufany, bezpieczny model oparty na decentralizacji to sposób na ograniczanie kosztów i skrócenie czasu dokonywania transakcji.

Podczas opracowywania prototypów z wykorzystaniem technologii Blockchain mieliśmy okazję zdobyć doświadczenie i wyciągnąć wiele wniosków. W ten sposób powstał schemat działania oparty na najlepszych praktykach. Jesteśmy przekonani, że umożliwi on naszym klientom osiągnięcie pełnych korzyści z inwestycji w technologię DLT.”
Andrew Rossiter Head of Technology Services
Contact Teaser

Dlaczego GFT?

Pełny obraz sytuacji

Dostarczamy pełny obraz rynku rozwiązań opartych na technologii Blockchain przez analizę i selekcję procesów najważniejszych dostawców. Oferujemy doradztwo w inicjatywach organizacji lub na całym rynku, zgodnie z normami poszczególnych konsorcjów.

Inkubator rozwiązań na bazie Blockchain

Projekt Jupiter umożliwił opracowanie najlepszych praktyk i schematów na bazie rzeczywistych przedsięwzięć opartych na technologii Blockchain. Każdy implementacja badana jest pod kątem wartości biznesowej za pomocą 10 wskaźników jakości.

Schemat dostosowany do potrzeb

Najlepsze praktyki można dostosować do konkretnego przypadku i szybko przejść od etapu pomysłu do prototypu. Nieudane koncepcje zostają odrzucone na wczesnym etapie, a nakłady inwestycyjne przeznacza się wyłącznie na najlepsze, rentowne projekty.