Pomagamy precyzyjnie określić korzyści i zwiększyć komfort obsługi klienta dzięki punktom kontaktu. W tym celu angażujemy wszystkich kluczowych interesariuszy w tworzenie pomysłów dotyczących projektowania nowych produktów lub usług.

Zmierzając w stronę nowatorskiego i kreatywnego procesu rozwiązywania problemów (określanie wyzwań i  koncepcji, wskazywanie korzyści), wspólnie tworzymy i oceniamy pomysły, które cechują się skutecznością i sprawdzą się w praktyce.

Po zakończeniu procesu wstępnego główny nacisk kładziemy na opracowanie wstępnej wersji wytycznych projektowych z uwzględnieniem zawartości i funkcjonalności nowych produktów lub usług.

Dlaczego warto przekształcić swój biznes?

Uzyskiwanie wartościowych informacji

Współpraca osób z różnych instytucji i ich wspólne tworzenie nowych rozwiązań to skuteczny sposób na pobudzenie kreatywności. Wzajemna wymiana myśli pomaga dostosowywać i rozwijać pomysły krok po kroku w ramach wspólnego procesu twórczego.

Firmy muszą wprowadzać innowacje, utrzymywać konkurencyjność i rentowność działalności biznesowej w świecie szybkiego rozwoju technologii i zmieniających się przepisów prawa. Pomyślne wdrażanie innowacji wymaga pracy zespołowej. Oznacza to współpracę z klientami, usługodawcami i partnerami nad odkrywaniem przyszłych okazji biznesowych we wszystkich obszarach usług finansowych.”
Josep Maria Díaz Technology Executive Director
Quote

Dlaczego GFT?

Transformacja i przełom

Naszą pasją są nowe technologie i urządzenia oraz zmiany na rynku, co bezpośrednio przekłada się na nowe projekty. Dzięki temu możemy przyczyniać się do rozwoju rynku, oferując pionierskie produkty.

Kompleksowe rozwiązania

Oferujemy możliwość pracy nad innowacyjnym projektem od pierwszego do ostatniego etapu. W ten sposób pokazujemy klientom, jak ich wyzwania przekształcają się w pomysły, a następnie jak te pomysły nabierają rzeczywistych kształtów.

Specjaliści sektora finansów

Wykorzystujemy doświadczenie specjalistów, którzy różnią się pod kątem doświadczenia, kompetencji, kraju pochodzenia, kultury i segmentów rynku, by zdobywać szczegółową wiedzę o specyfice lokalnych rynków.