Europejskie projekty z obszaru badań i innowacji to doskonała platforma, do której GFT może włączyć zarządzanie innowacjami. Aby zrealizować to zadanie, włączamy nasze zespoły do projektów i relacji partnerskich. Celem udziału GFT w europejskich projektach z obszaru badań i innowacji jest wytworzenie nowej wartości dodanej dzięki innowacjom. Etapem początkowym są nowatorskie pomysły dotyczące zaprojektowania nowych lub ulepszonych produktów, bądź usług w oparciu o innowacyjne technologie i rozwiązania techniczne.

Zespół ds. badań i innowacji pracuje nad nowymi propozycjami projektów, wskazując potencjalnych partnerów i możliwości finansowania przy jednoczesnym uwzględnieniu naszej strategii korporacyjnej i marketingowej. GFT często odgrywa rolę koordynatora projektu w dużych konsorcjach europejskich, gdzie zarządza pełnym cyklem życia projektów z obszaru badań i innowacji.

Najważniejsze elementy strategii GFT:

  • Big Data
  • Internet of things
  • Smart cities

Dlaczego warto przekształcić swój biznes?

Strategia innowacji

Ciągłe rozwijanie technologii i usług to kwestia o fundamentalnym znaczeniu dla firm. Strategiczna wizja innowacji musi obejmować inwestycje w badania i rozwój oraz pozyskiwanie funduszy

Przewaga konkurencyjna

Firmy muszą opracować wewnętrzną strategię dla projektów z obszaru badań i innowacji, aby osiągać lepsze wyniki niż konkurencja. Podstawą dla tworzenia nowych produktów i usług są działania z zakresu transferu technologii.

Rozwój
wiedzy

Projekty z obszaru badań i innowacji to czynnik stymulujący rozwój wiedzy, odkrywanie nowych pomysłów oraz współpracę z ośrodkami badawczymi i partnerami ds. nowatorskich rozwiązań.

GFT bierze udział w europejskich projektach wdrażanych przez międzynarodowe konsorcja. Posiadamy dedykowaną strukturę organizacyjną, która zajmuje się przygotowywaniem i realizacją międzynarodowych projektów finansowanych przez Komisję Europejską oraz znajdywaniem możliwości pozyskania funduszy umożliwiających obniżenie kosztów projektowania.”
Maurizio Ferraris Senior Manager GFT Italia
Maurizio Ferraris

Dlaczego GFT?

Kompetentna firma

GFT to solidny partner w dziedzinie rozwoju wiedzy. Nasz zespół współpracuje z ośrodkami badawczymi i europejskimi konsorcjami ds. innowacji w celu rozwijania fachowej wiedzy i umiejętności dotyczących wielu różnych technologii i rynków.

Strategia
innowacji

Zespół GFT posiada bogate doświadczenie w pracy z metodami i najlepszymi procedurami tworzenia strategii innowacji. Eksperci GFT dostosowują strategię firmy do europejskich programów badań oraz prac nad trendami w zakresie innowacji.

Przewaga konkurencyjna

GFT współpracuje z klientami nad transferem technologii, pomagając im w przejściu przez poszczególne etapy: od projektu badawczo-innowacyjnego do prototypów i nowych produktów gotowych do wprowadzenia na rynek.