Poniższe informacje dotyczą natury, zakresu i celu zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych na naszej stronie internetowej.

Zapoznaj się z treścią podstron klikając na znak "+".

Informacja o zmianie: Polityka Prywatności i Informacja o Plikach Cookies zostały zaktualizowane 09 grudzień 2020.

Poniższe informacje dotyczą natury, zakresu i celu zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych na naszej stronie internetowej. W przypadku przekierowania do innych stron poprzez odnośniki proszę dowiedzieć się, w jaki sposób Państwa dane są wykorzystywane na tych stronach. Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.

W dziale „Kontakt” można znaleźć nazwę i adres podmiotu odpowiedzialnego za działanie i treść niniejszej strony oraz za to, w jaki sposób strona zbiera, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe.

Na naszej stronie zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe lub dane od nich pochodzące (dane anonimowe lub ukryte pod pseudonimem) do następujących celów:

Działanie strony

Przy użyciu cookies tymczasowych zbieramy i wykorzystujemy dane ukryte pod pseudonimami, aby umożliwić obsługę sesji. Cookies tymczasowe zostaną usunięte na końcu sesji. Zakładamy, że odwiedzając naszą stronę, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie swoich danych osobistych. W dziale „Cookies” można uzyskać więcej informacji, również dotyczących konfiguracji przeglądarki w taki sposób, żeby nie przechowywała plików cookies.

Optymalizacja strony

W celu optymalizacji naszej strony zbieramy i wykorzystujemy anonimowe dane pochodzące z sieciowych narzędzi analitycznych. Zakładamy, że odwiedzając naszą stronę, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa anonimowych danych osobistych do tego celu. W dziale „Analityka sieciowa” można uzyskać więcej informacji, również dotyczących tego, jak zapobiec działaniu analityki sieciowej w Państwa przypadku.

Przesyłanie zgłoszeń

W przypadku przesyłania zgłoszeń za pośrednictwem naszej strony zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe za pomocą formularzy i funkcji wysyłania danych. Przed naszym przyjęciem lub przechowywaniem Państwa danych będą Państwo proszeni o wyrażenie zgody na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie tych danych. W dziale „Upload danych” można uzyskać więcej informacji, w tym również instrukcje dotyczące tego, w jaki sposób doprowadzić do usunięcia Państwa danych osobowych lub jak korzystać z innych praw wynikających z bycia podmiotem tych danych.

Prośba o elektroniczną wysyłkę dokumentów

Oferujemy możliwość elektronicznej wysyłki wybranych dokumentów lub raportów. W tym celu prosimy o pozostawienie Twoich danych oraz adresu e-mail. Oznacza to zgodę na pozyskanie i przechowywanie Twoich danych osobowych oraz adresu e-mail w celach marketingowych (np. informowanie o nowych dostępnych dokumentach/raportach).

Należy pamiętać, że usługa reCAPTCHA została wdrożona w celu ochrony niniejszego serwisu WWW przed botami rozsyłającymi spam. Więcej informacji o sposobach i konsekwencjach używania tej usługi znajduje się w punkcie „Analiza ruchu w serwisie WWW”.

Używanie wtyczek społecznościowych

Wbudowaliśmy w naszą stronę wtyczki społecznościowe (Facebook, Google+, Twitter, XING, LinkedIn, Viadeo) w sposób wymagający wyraźnego działania w celu ich użycia. Dzięki temu żadne dane osobowe nie zostaną upowszechnione za pośrednictwem wtyczek bez Państwa zgody. W dziale „Wtyczki osób trzecich” można uzyskać więcej informacji.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Strona internetowa GFT używa narzędzia Pardot do automatyzacji działań marketingowych (więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji „PRZETWARZANIE DANYCH DO CELÓW MARKETINGOWYCH I SPRZEDAŻOWYCH”), które gromadzi i analizuje informacje o aktywności na stronie GFT. Narzędzie to w żaden sposób nie łączy aktywności użytkownika z jego danymi osobowymi, chyba że osoba, której dane dotyczą, poda swoje dane dobrowolnie (np. w ramach wniosku o przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną, jak opisano powyżej).

W oparciu o aktywność osoby, której dane dotyczą na stronie internetowej GFT narzędzie Pardot przydziela użytkownikowi wynik liczbowy, który stanowi dla nas informację o tym, na ile użytkownik jest zainteresowany materiałami GFT. Niemniej wynik ten nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji dla osoby, której dane dotyczą. W oparciu o zainteresowania osoby, której dane dotyczą, wskazane na stronie GFT i przeanalizowane przez Pardot GFT może oferować osobie, której dane dotyczą, podobne dokumenty do tych, którymi osoba, której dane dotyczą, była zainteresowana. Nie odbiera to osobie, której dane dotyczą, możliwości pobrania tych dokumentów niezależnie od analizy Pardot.

Informacje na temat tego, jak wyłączyć śledzenie przez narzędzie Pardot znajdują się w sekcji „Usuń ciasteczka i nie śledź”. Uwaga: dostęp do bezpłatnych materiałów GFT jest możliwy wyłącznie za pomocą narzędzia Pardot. 

Serwisy internetowe stron trzecich

Strona zawiera odsyłacze do innych stron. Nie odpowiadamy za polityki prywatności serwisów internetowych stron trzecich, w tym za gromadzenie i używanie Twoich danych osobowych przez operatorów takich serwisów.

Cookies dzielą się zazwyczaj na cookies tymczasowe oraz cookies trwałe. Cookies sesji są na ogół używane wyłącznie do wykonywania transmisji lub do komunikacji za pośrednictwem elektronicznej sieci komunikacji, lub też w sytuacjach, gdy są niezbędne w celu świadczenia usług w wyraźny sposób zamówionych przez subskrybenta lub użytkownika.

Najczęściej spotykany typ cookies tymczasowych to cookies sesji, które pomagają w skutecznym poruszaniu się po sieci internetowej, w śledzeniu przechodzenia ze strony na stronę, dzięki czemu nie są Państwo pytani o informacje, których udzielili Państwo podczas bieżącej sesji. Cookies tymczasowe są przechowywane w pamięci tymczasowej przeglądarki i są usuwane przy zamykaniu przeglądarki. Używanie plików cookies sesji nie wymaga wyraźnej zgody.

Natomiast cookies trwałe przechowują preferencje użytkownika dla obecnej wizyty i dla wizyt późniejszych. Zapisywane są w trwałej pamięci urządzenia (zazwyczaj jest to dysk twardy) i są wciąż ważne po restarcie przeglądarki. Cookies trwałe są często używane do śledzenia zachowania użytkownika i do promowania reklamy ukierunkowanej. Używanie trwałych cookies wymaga wyraźnej zgody. 

Cookies pierwszej kategorii są ustawiane przez właściciela strony odpowiedzialnego za powiadamianie użytkownika strony o celu przetwarzania danych i za uzyskiwanie zgody użytkownika. Cookies osób trzecich są ustanawiane przez wtyczki osób trzecich i właściciel strony wraz z osobą trzecią są wspólnie odpowiedzialni za powiadamianie o celu zbierania danych i uzyskiwanie zgody użytkownika.

Strona GFT korzysta z cookies pierwszej kategorii wyłącznie w postaci cookies sesji (dla celów logowania i wyszukiwania). Te cookies tymczasowe zostaną usunięte na końcu sesji. Zakładamy, że odwiedzając naszą stronę, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies sesji. Poniżej można znaleźć informacje dotyczące tego, w jaki sposób zapobiegać stosowaniu cookies sesji. Należy być świadomym, że niektóre elementy strony mogą nie działać prawidłowo bez plików cookies sesji.

Strona GFT nie wykorzystuje plików cookies osób trzecich do śledzenia zachowania użytkownika lub reklamy ukierunkowanej. Należy jednak być świadomym, że w niektórych szczególnych przypadkach cookies osób trzecich mogą być stosowane oraz że można ich stosowaniu zapobiec, jeśli nie są pożądane:

Strona GFT korzysta z wtyczek osób trzecich, które mogą dostarczać pliki cookies osób trzecich. Takie wtyczki osób trzecich są jednak wbudowane w stronę w sposób wymagający wyraźnego działania użytkownika w celu ich aktywacji. W dziale „Wtyczki osób trzecich” można uzyskać więcej informacji.

Generowany przez Google plik cookie „reCAPTCHA” jest potrzebny do sprawdzenia, czy użytkownik przesyłający formularz w serwisie WWW nie jest botem rozsyłającym spam.
Więcej informacji można znaleźć w punkcie „Analiza ruchu w serwisie WWW”.

Strona GFT stosuje również sieciowe narzędzia analityczne, które mogą korzystać z plików cookies osób trzecich, aby umożliwić zbieranie anonimowych danych na potrzeby statystyk strony. Zakładamy, że odwiedzając naszą stronę, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie tych narzędzi. W dziale „Analityka sieciowa” można uzyskać więcej informacji, również dotyczących tego, jak zapobiec działaniu analityki sieciowej w Państwa przypadku.

Większość przeglądarek domyślnie automatycznie zezwala na stosowanie plików cookies, lecz również umożliwia kontrolę nad większością z nich, w tym ich akceptację i usuwanie. Informacje o kontrolowaniu plików cookies można uzyskać w zakładce „Narzędzia” (lub podobna nazwa) w konkretnej przeglądarce. W większości przypadków można tak skonfigurować przeglądarkę, żeby przy otrzymywaniu pliku cookie powiadamiała o tym użytkownika i umożliwiała akceptację lub odrzucenie pliku. Można również skonfigurować przeglądarkę tak, żeby całkowicie wyłączyć stosowanie plików cookies. Takie ustawienie będzie jednak miało wpływ zarówno na tymczasowe, jak i na trwałe pliki cookies, a w konsekwencji korzystanie z pełnej funkcjonalności strony może nie być możliwe.

Aby zapoznać się z pełnymi informacjami o ciasteczkach, kliknij tutaj.

Strona GFT zawiera przyciski do udostępniania, które umożliwiają użytkownikowi dzielenie się odnośnikami ze strony GFT za pośrednictwem portali Facebook, Google+, Twitter, XING, LinkedIn lub Viadeo.

Przyciski „Udostępnij” / „Lubię to” są wbudowane w stronę przy użyciu opcji, która sprzyja zachowaniu prywatności, gdyż wymaga dwóch kliknięć: przyciski nie zostaną załadowane, dopóki użytkownik nie kliknie na nie, co pozwala uniknąć przypadkowego śledzenia. Bez wyraźnego działania (kliknięcia przycisku danego medium społecznościowego), nasza strona nie komunikuje się z żadną siecią społecznościową.

Niniejsza strona używa usługi Google Analytics, oferowanej przez Google Inc. („Google”) do celów analityki sieciowej. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze, które pomagają stronie analizować sposób, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Generowane przez plik cookie informacje dotyczące korzystania ze strony (włączając w to adres IP) będą przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje te informacje i analizuje je, aby opracowywać dla operatorów stron raporty na temat aktywności związanych z ich stronami internetowymi oraz aby świadczyć inne usługi związane z wykorzystywaniem Internetu.

reCAPTCHA

W niniejszym serwisie WWW wykorzystywana jest usługa reCAPTCHA udostępniona przez firmę Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google) w celu ochrony danych wprowadzanych przez Ciebie na formularzach elektronicznych. Wtyczka ta sprawdza, czy dane są wprowadzane przez osobę, i nie dopuszcza do wykorzystania niektórych funkcji serwisu WWW przez boty rozsyłające spam. Zapytania dotyczą wysłania Twojego adresu IP oraz ewentualnie takich danych, jak:

  • wszystkie pliki cookie umieszczane przez Google w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
  • liczba kliknięć wykonanych przez Ciebie na tym ekranie (lub dotknięć na urządzeniu dotykowym);
  • informacje o stylach CSS na niniejszej stronie;
  • data;
  • język wybrany w ustawieniach Twojej przeglądarki;
  • wszelkie wtyczki zainstalowane przez Ciebie w przeglądarce;
  • wszelkie obiekty Javascript

wymagane przez Google w związku z usługą reCaPTCHA. W tym celu wprowadzane przez Ciebie dane będą przekazywane firmie Google i przez nią wykorzystywane. W imieniu operatora niniejszego serwisu WWW firma Google wykorzysta te informacje, aby ocenić sposób korzystania przez Ciebie z niniejszego serwisu. Adres IP dostarczony przez usługę reCaptcha z Twojej przeglądarki nie będzie łączony z jakimikolwiek innymi danymi z Google.

Gromadzenie powyższych informacji podlega przepisom ochrony danych firmy Google (Google Inc.). Więcej informacji o polityce prywatności firmy Google można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Korzystając z usługi reCAPTCHA wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych przez Google w sposób i w celach, które zostały określone powyżej.

Google może także przekazywać te informacje osobom / firmom trzecim, o ile jest to nakazane ustawowo lub jeżeli te osoby / firmy trzecie opracowują dane na zlecenie Google. Google w żadnym wypadku nie będzie łączył Państwa adresu IP z innymi danymi z Google. Można zapobiec instalacji plików cookies przez wprowadzenie odpowiednich ustawień w przeglądarce, jednakże informujemy, że wtedy być może nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez Google zebranych i dotyczących Państwa danych w sposób opisany powyżej i w podanych celach.

Zgodę na kompilowanie i przechowywanie danych można wycofać w każdym momencie i na stałe przez instalację rozszerzenia Google Analytics Opt-out, do pobrania z  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en lub do odpowiedniej wersji językowej. W związku z dyskusją dotyczącą używania narzędzi analitycznych z pełnymi adresami IP chcemy podkreślić, że niniejsza strona używa Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp()”, więc adresy IP są przesyłane jedynie w wersji skróconej, tak aby uniemożliwić bezpośrednie ich odniesienie do osób.

Strona GFT umożliwia:

W ramach procesu pobierania lub rejestracji na seminarium internetowe odwiedzający stronę jest proszony o podanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, stanowisko, nazwa firmy, numer telefonu, wielkość firmy, branża, kraj).

W tym celu używamy formularzy naszego rozwiązania Pardot do automatyzacji marketingu, które są wbudowane w naszą stronę internetową. W przypadku seminariów internetowych dane będą przekazywane organizatorowi seminarium, tj. GoToWebinar.

Przed zaakceptowaniem otrzymywania tych danych strona GFT pyta kandydata o wyraźną zgodę na ich gromadzenie, przetwarzanie, używanie i udostępnianie w ramach Grupy GFT. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji „Udostępnianie danych”. Użytkownik może korzystać ze swoich praw jako osoba, której dane dotyczą, i zażądać usunięcia tych danych w przyszłości. Aby uzyskać więcej informacji na temat procesów i czasu przechowywania danych, skontaktuj się z nami za pomocą kanału opisanego w sekcji „Kontakt”.

Informacje o Pardot

Ten serwis internetowy używa narzędzia Pardot do automatyzacji marketingu, które jest własnością firmy Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. Suite 3300 Atlanta, GA 30326, USA („Pardot”). Pardot to specjalne oprogramowanie do systemowego rejestrowania i oceny sposobów używania serwisu WWW przez odwiedzających.

Pardot instaluje dwa pliki cookie dla sesji oraz jeden stały plik cookie. Maksymalny okres śledzenia pliku cookie to jeden rok. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem http://www.pardot.com/faqs/prospects/pardot-track-activities/.

Informacje o GoToWebinar

Seminaria internetowe są udostępniane na platformie GoToWebinar, obsługiwanej przez LogMeIn, 320 Summer Street, Boston, MA 02210, USA. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do seminariów, musisz najpierw zarejestrować się bezpośrednio na platformie GoToWebinar za pomocą formularza. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja „Przetwarzanie danych do celów marketingu i sprzedaży” na tej stronie.

Wszelkie dane osobowe udostępniane za pomocą formularza rezerwacji będą przechowywane w Stanach Zjednoczonych przez LogMeIn, Inc oraz oprogramowanie GFT Pardot do automatyzacji marketingu.

Serwis GoToWebinar instaluje różne pliki cookie. Powiązana z nimi polityka prywatności jest dostępna pod adresem https://secure.logmein.com/home/en/policies/privacy.

Pliki cookie są instalowane w momencie wejścia na stronę GoToWebinar (patrz sekcja „Pliki cookie”).

Jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa:

Prawo dostępu

Prawo do zażądania kopii Twoich danych osobowych przechowywanych przez GFT

Prawo do bycia poinformowanym

Masz prawo otrzymać jasne, przejrzyste i zrozumiałe informacje na temat swoich praw i sposobu wykorzystania przez nas Twoich danych.  

 

Prawo do usunięcia danych

Prawo to zwane jest również „prawem do bycia zapomnianym”.  Prawo do zażądania usunięcia swoich danych osobowych, jeśli dalsze ich przechowywanie przez GFT nie jest konieczne.

 

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo uzyskać i ponownie wykorzystać swoje dane osobowe do swoich własnych celów w ramach różnych usług.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do ograniczenia dalszego przetwarzania swoich danych. W przypadku ograniczenia przetwarzania możemy dalej przechowywać Twoje dane, ale nie możemy ich dłużej używać.

 

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo do sprzeciwu wobec niektórych rodzajów przetwarzania (tzn. jeśli nie chcesz już otrzymywać ofert pracy).

 

Prawo wniesienia skargi

Masz prawo wnieść do krajowego organu nadzorczego skargę dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

 

Prawo do wycofania zgody

Jeśli udzieliłeś/udzieliłaś zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie (niemniej jeśli to zrobisz, nie będzie to oznaczać, że nasze dotychczasowe przetwarzanie Twoich danych osobowych było niezgodne z prawem). Obejmuje to prawo wycofania zgody na wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych do celów marketingowych.

 

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.

 

Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem kanału opisanego w sekcji „Kontakt”.

GFT to międzynarodowa organizacja prowadząca działalność i posiadająca struktury i systemy techniczne w wielu krajach i jurysdykcjach. Dlatego też możemy dzielić się danymi osobowymi lub odpowiednimi ich pochodnymi z GFT Group i przesyłać je do państw, w których prowadzimy działalność, w określonym celu i zgodnie z niniejszą informacją. Obejmuje to kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwanego dalej „EOG”). Patrz lista członków Grupy GFT.

Niniejszą informację i nasze praktyki opracowano w sposób zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w każdym kraju, w którym działamy. Oznacza to, że nawet w krajach oferujących mniejszą ochronę Państwa danych, GFT nadal będzie obchodziła się z Państwa danymi w sposób tutaj opisany. Również nasi wykonawcy i agenci z krajów trzecich, którzy pomagają nam świadczyć usługi, są prawnie zobowiązani do zachowywania poziomu ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. GFT wykorzystuje szereg narzędzi i metod, aby zapewnić bezpieczeństwo danych, na przykład:

  • kraj, w którym są przetwarzane Twoje dane, może być zatwierdzony przez Komisję Europejską lub stosowny organ zajmujący się ochroną danych osobowych;
  • jeśli odbiorca ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, może to być certyfikowany uczestnik programu EU-US Privacy Shield;
  • odbiorca mógł podpisać umowę w oparciu o „standardowe klauzule umowne” zatwierdzone przez Komisję Europejską zobowiązującą do ochrony Twoich danych osobowych.

Niezależnie od powyższego Grupa GFT wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne (np. prawa dostępu oparte na potrzebie; szyfrowanie danych) w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności Twoich danych.

W przypadku gdy wystąpi potrzeba ujawnienia zebranych na naszych stronach internetowych informacji, które pozwalają na zidentyfikowanie użytkownika, innym podmiotom nienależącym do GFT, a działającym jako nasi dostawcy (np. współpracownicy biznesowi), będziemy pytać o wyraźną zgodę. Nie będziemy w żaden sposób sprzedawać ani użyczać tych informacji.

Jeżeli z powodów strategicznych lub biznesowych GFT zdecyduje się sprzedać, kupić, złączyć lub w inny sposób zreorganizować swoje przedsięwzięcia w niektórych krajach, tego typu transakcje mogą obejmować ujawnienie informacji osobowych potencjalnym lub rzeczywistym kupcom albo uzyskanie informacji osobowych od sprzedających. W takich sytuacjach do praktyk GFT należy znalezienie odpowiednich sposobów ochrony informacji.

Proszę również być świadomym, że w pewnych okolicznościach informacje osobowe mogą zostać ujawnione organom rządowym na potrzeby postępowań sądowych, nakazu sądowego lub procesu prawnego.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące wyżej wymienionych kwestii, skontaktuj się z nami za pośrednictwem kanału opisanego w sekcji „Kontakt”.

Przechowujemy Twoje dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne i jedynie w celach opisanych w niniejszym „Oświadczeniu o ochronie prywatności”. Wszelkie dane są przetwarzane za Twoją zgodą, a okres przechowywania Twoich danych jest ustalany na podstawie celu przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące okresów przechowywania można uzyskać kontaktując się z GFT za pośrednictwem kanału opisanego w sekcji „Kontakt”.

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

GFT Poland Sp. z o.o.
Swede Center Al. Jerozolimskie 56c
00-803 Warsaw

 

Kontakt w sprawach związanych z korzystaniem z praw dotyczących danych osobowych gromadzonych w celach rekrutacyjnych (HR):

hrdata@gft.com

Kontakt w sprawach związanych z korzystaniem z praw dotyczących danych osobowych gromadzonych w celach marketingowych i sprzedażowych:

marketing.poland@gft.com

Kontakt w sprawie skarg dotyczących działań w zakresie ochrony prywatności oraz zadawania pytań dotyczących udostępniania danych:

dataprotection@gft.com

Kontakt w celu uzyskania informacji w innych kwestiach:

info@gft.com

W przypadku aktualizacji lub istotnych modyfikacji niniejszych informacji w ciągu 30 dni zamieścimy powiadomienie na górze tej strony informujące użytkowników o wprowadzonej zmianie lub zmianach. W przypadku zamiaru użycia Państwa informacji osobowych w sposób inny niż ten określony w czasie ich zbierania, powiadomimy Państwa o tym, tak aby mogli Państwo zdecydować, czy udzielą zgody na wykorzystywanie Państwa danych w taki sposób.