W pierwszym kwartale 2015 roku GFT Group kontynuuje dynamiczny wzorst przychodów i zysków

W pierwszym kwartale 2015 roku GFT Group kontynuuje dynamiczny wzorst przychodów i zysków

  • Skonsolidowane przychody wzrosły o 42% do 110.28 milionów EUR
  • Zysk (EBITDA) wzrósł o 61% do 9.80 milionów EUR
  • GFT generuje wzrost przychodów o 58%

 W pierwszym kwartale 2015 roku GFT Group konntunuje pozytywny rozwój notowany już w 2014 roku. Generowany jest silny wzrost przychodów i zysków. Głównymi założeniami w obszarze konsultingu i usług IT była realizacj wymagań oraz trendów związanych z digitalizacją procesów biznesowych w sektorze bankowym.

Stuttgart, 13 Maja 2015 – W trakcie pierwszego kwartału 2015 roku przychody GFT Group wzrosły o 42% do 110.28 milionów EUR (rok poprzedni: 77.72 milionów EUR). Ta dynamiczna tendencja wynika głównie z silnego wzrostu całej grupy GFT, ale również z przyłączenia w czerwcu 2014 roku spółki Rule Financial, której siedziba mieści się w Wielkiej Brytanii. Dzięki temu przychody w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych wzrosły ponad dwukrotnie, odpowiednio do 43.01 milionów EUR (rok poprzedni: 20.63 milionów EUR) oraz do 09.01 milionów EUR (rok poprzedni 3.94 milionów EUR).

Głównym motorem napędowym wzrostu w obu krajach był popyt na rozwiązania w obszarze regulacji sektora bankowości inwestycyjnej. Wskażnik EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation) wzrósł o 61% do 9.80 milionów EUR w pierwszym kwartale (rok poprzedni 6.08 milionów EUR). Odnotowano również gwałtowany wzrost wskaźnika EBT (Earnings before taxes) o 47% do 7.06 milionów EUR (rok poprzedni: 4.81 milionów EUR). Wskaźnik EAT (Earnings after taxes) wyniósł 4.84 milionów EUR (rok poprzedni 3.25 milionów EUR) i podniósł zysk na każdej akcji na 0.18 EUR (rok poprzedni 0.12 EUR).

Grupa GFT, dostarczająca usługi IT dla sektora finansowego, zanotowała wzrost przychodów o 58% do 88.51 milionów EUR w pierszym kwartale (rok poprzedni: 55.99 milionów EUR). Zintegrowane liczby razem z przychodami Rule Financial, kształtują się na poziomie 19.70 milionów EUR (rok poprzedni 0.00 EUR), co wygenerowało wzrost organiczny o 23%. Wskaźnik EBT (Earnings before taxes) wzrósl o 46% do 7.43 milionów EUR (rok poprzedni 5.09 milionów EUR), co stanowi marżę operacyjną w wysokości 8.4% (rok poprzedni: 9.1%).

Jednostka Emagine, specjalizująca się w dostarczaniu zasobów do projektów technologicznych, uzyskała przychody w wysokości 21.76 milionów EUR w okresie sprawozdawczym – nieznacznie wzrosła w stosunku do ubiegłego roku do 21.72 milionów EUR. Z kolei EBT wzrosła ponad dwukrotnie do 0.17 milionów EUR (rok poprzedni: 0.07 miliona EUR). Marża operacyjna wzrosła do 0.8% (rok poprzedni 0.3%)

“Nasi klienci muszą radzić sobie z rosnącymi wymaganiami związanymi z regulacjami, podczas gdy w tym samym czasie walczą o pozycje z nowymi, innowacyjnymi uczestnikami rynku, którzy coraz bardziej próbują wkroczyć w obszary ich działalności”, mówi Ulrich Dietz, CEO GFT Technologies AG. „ Podczas targów CeBit w naszym „Digital Banking Lab”, proponowane przez nas rozwiązania dla banku przyszłości zostały bardzo dobrze przyjęte. Byliśmy w stanie pokazać, jak banki mogą zmienić swoj biznes i ukierunkować go jeszcze bardziej na klienta poprzez digitalizację procesów."

Wzrost zatrudnienia do około 3400 osób

Na dzień 31 marca 2015 roku Grupa GFT zatrudniała 3395 pełnoetatowych pracowników – co stanowi wzrost o 51% w stosunku do ubiegłego roku (na dzień 31 marca 2014: 2254). Wzrost ten wynika głównie z przyłączenia Rule Financial (dodatkowe 662 osoby), a także nowych pracowników zatrudnionych ze względu na wysoki poziom produkcyjny zwłaszcza w Hiszpanii (dodatkowe 254 do 1398 osób) oraz Brazylii (dodatkowe 11 do 321 osób).

Dodatkowe dane

Na dzień 31 marca 2015 roku środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych i papierów wartościowych wyniosły 32.60 milionów EUR i były tym samym o 5.56 milionów poniżej wartości na zakończenie ubiegłego roku (31 grudnia 2014: 38.25 milionów EUR). Taki stan wynika głównie ze wzrostu należności handlowych. Kapitał własny na dzień 31 marca 2015 roku wzrósł o 13.86 milionów EUR w stosunku do poprzedniego roku ( 31 grudnia 2014 roku:100.41 milionów EUR). Ogółem na dzień 31 marca 2015 roku aktywa wzrosły o 25.37 milionów EUR do 327.02 milionów EUR (31 grudnia 2014: 301.65 milionów EUR). W wyniku wzrostu bilansu i zmiany kapitału własnego, na dzień 31 marca 2015 roku kapitał własny wzrósł o 2 punkty procentowe do 35% (31 grudnia 2014: 33%).

Dane MSSF w mln EUR

01.01.-31.03.2015

01.01.-31.03.2014

Kluczowe dane (odychlenia możliwe ze względu na zaookrąglanie różnic)

 

Przychód 110.28 77.72
EBITDA 9.80 6.08
EBIT 7.43 4.99
EBT 7.06 4.81
Zysk netto 4.84 3.25
Zysk/akcje wg. IAS 33 in EUR 0.18 0.12
Udział kapitału własnego w % 35 (31.03.2015) 33 (31.12.2014)
Pracownicy (pełny etat) na dzień 31 marca 3.395 2.254