DevOps – długofalowa rewolucja w branży IT

Optymalizacja zaawansowanych procesów oraz jak najszybsze dostarczenie gotowego i jakościowo dobrego produktu to jedne z głównych celów działań większości firm z branży IT. Dzięki wprowadzeniu filozofii zarządzania DevOps jeszcze nigdy w tym sektorze nie było to tak łatwe do osiągnięcia. Jak wynika z raportu State of DevOps 2015, organizacje, które stosują to rozwiązanie zaobserwowały 30 razy częstsze wdrażanie produktu. Udało im się również w prawie dwustukrotnie krótszym czasie go zrealizować. Dodatkowo firmy biorące udział w badaniu stwierdziły, że tylko w ubiegłym roku, dzięki sprawnej współpracy developerów z administratorami, znacząco zminimalizowały ilość awarii.

Mistrz wydajności w akcji

DevOps to w uproszczeniu filozofia zarządzania kładąca nacisk na współpracę administratorów oraz programistów nad rozwojem i utrzymaniem produktu. Choć definicji napisano już wiele, to ważniejsze jest jednak to, jak wprowadzenie tej praktyki może pozytywnie wpłynąć na rozwój przedsiębiorstw. Jej realizacja ma wiele wymiernych korzyści technicznych i biznesowych m.in. krótszy cykl rozwoju czy szybsze wprowadzanie go na rynek.

– Organizacje po wprowadzeniu DevOps przede wszystkim uzyskują usprawnienia w procesach wykonywanych codziennie, pozbywają się cyklicznych prac manualnych, eliminują błędy podczas standardowych operacji. Przekłada się to bezpośrednio na efekty działania – krótszy czas dostarczania produktów i zmian do nich, wyższa jakość, stabilne i bezpieczne rozwiązania, przejrzyste
i ustandaryzowane procesy – całość optymalizuje sposób, w jaki przedsiębiorstwo realizuje swoje cele. Dzięki takim udoskonaleniom firma zmienia się w bardzo sprawną machinę umożliwiającą osiągniecie wyższego poziomu rozwoju
– tłumaczy Michał Urbaniak, Chief of Application Management Services, GFT Polska.

Usprawnienia te zauważają najwięksi gracze rynkowi. Jak wynika z raportu 2015 State of DevOps,  spółki giełdowe, które zdecydowały się na wdrożenie tej metodologii zanotowały o 50 procent wyższą kapitalizację rynkową w ciągu trzech lat niż organizacje, które tego nie zrobiły.

Bariery w drodze do sukcesu

Podróż, jaką przedsiębiorstwa z branży IT muszą przebyć do pełnej optymalizacji, musi jednak jeszcze potrwać. Podobnie jak w przypadku adaptacji organizacji do prowadzenia projektów
w podejściu Agile, poodnoszenie poziomu wiedzy i zmiany sposobu pracy wymagają przekształceń w jej strukturach, co okazuje się być dużym wyzwaniem.

Wprowadzenie nowych technologii czy narzędzi są dużo prostsze i łatwiejsze do zaplanowania niż zmiany w organizacji pracy, jak wymaga tego koncept DevOps. Jego wdrożenie to proces długofalowy i nie jest sprecyzowany na tyle, aby móc łatwo nim sterować. Nie ma również jeszcze uniwersalnego modelu, który można byłoby dopasować dla wszystkich przedsiębiorstw. Najistotniejszy jednak w całym procesie jest fakt, że taka zmiana dotyczy wielu szczebli w firmie
 i zaangażowania kadry zarządzającej. Czynnik ludzki jest jedną z największych barier do pokonania

– wyjaśnia Michał Urbaniak, GFT Polska.

Szybka ewolucja stanowisk

DevOps bazuje w dużym stopniu na zintensyfikowaniu komunikacji i współpracy, co staje się katalizatorem przemian kulturowych w całej organizacji. Wdrożenie tej filozofii sprawia, że specjaliści stają przed koniecznością posiadania nowych umiejętności. Role pracowników ewoluują i wymagają od nich poszerzania horyzontów zawodowych.

Zastosowanie DevOps powoduje, że deweloperzy stają się bardziej zaznajomieni z infrastrukturą, a administratorzy zapoznają się z kodem. Zmiany te z czasem obejmują też inne działy – analityków biznesowych, zespoły planowania, a nawet kadrę menedżerską najwyższego szczebla. Naturalnym następstwem takich praktyk będzie coraz większa efektywność i poszerzająca się wiedza wszystkich pracowników – opowiada Magdalena Kuś, HR Managera, GFT Polska.