GFT odnotowuje 23-procentowy wzrost w przychodach i zwiększa całoroczne wytyczne o 10%

  • Skonsolidowane przychody wzrosły o 23%, do 110.64 milionów EUR w II kwartale
  • Silne tempo wzrostu dzięki postępującej cyfryzacji procesów biznesowych w sektorze usług finansowych
  • 12-procentowy wzrost w zyskach (EBITDA) w II kwartale, do 11.39 milionów EUR
  • Prognozy przychodów na rok 2016 zwiększone o 10 milionów EUR
  • Zdarzenia nadzwyczajne powodują spadek rocznych prognoz zysku w wysokości 2 milionów EUR

Stuttgart, 11 sierpnia 2016 - GFT Technologies SE ogłasza wyniki finansowe drugiego kwartału i pierwszej połowy roku 2016. Po oczekiwanym rozwoju biznesu w pierwszym kwartale roku, GFT znacznie przyspieszyło swój dynamiczny rozwój. Tendencja ta była kierowana głównie wzrastającym popytem na rozwiązania służące cyfryzacji procesów biznesowych w sektorze usług finansowych. Dalszy wzrost to rezultat niezmiennie wysokiego zapotrzebowania na rozwiązania cyfrowe służące implementacji wymagań regulacyjnych.  Z uwagi na obiecujący wzrost przychodu, GFT zwiększa swoje roczne prognozy przychodu o 10 milionów EUR, tj. do 420 milionów EUR. W wyniku zdarzeń nadzwyczajnych wynikających z dewaluacji funta brytyjskiego powiązanych z referendum Brexit, roczne prognozy zysków przed rozliczeniem odsetek, opodatkowania, deprecjacji i amortyzacji (EBITDA), a także zysków brutto (EBT), zostały obniżone w obu wypadkach o 2 miliony EUR, odpowiednio do 46.5 milionów EUR i 33 milionów EUR.    

 

Rozwój biznesu w drugim kwartale 2016

W stosunku do drugiego kwartału 2015, skonsolidowane przychody wzrosły o 23 procent, do 110.64 milionów EUR w drugim kwartale 2016 (II kwartał 2015: 90.24 milionów EUR). Po uwzględnieniu przychodów uzyskanych przez firmy przejęte w lipcu 2015 (Adesis Netlife S.L.) i kwietniu 2016 (Habber Tec Brazil), wzrost organiczny GFT w II kwartale wyniósł 17%.

W Wielkiej Brytanii, która stanowi największy rynek zbytu GFT, przychody w drugim kwartale spadły o 4%, do 38.69 milionów EUR (II kwartał 2015: 40.50 milionów EUR). Było to spowodowane przeniesieniami budżetowymi z Wielkiej Brytanii do USA u niektórych klientów, a także opóźnieniami w decyzjach projektowych w dziedzinie bankowości inwestycyjnej. W USA w drugim kwartale nastąpił odpowiednio większy wzrost generowanych przychodów - o 55%, do 14.66 milionów EUR (II kwartał 2015: 9.44 milionów EUR). W Hiszpanii, popyt ze strony banków detalicznych na rozwiązania z zakresu cyfryzacji procesów biznesowych utrzymał się na wysokim poziomie w drugim kwartale 2016. Dzięki temu, przychody w tym kraju niemal podwoiły się w drugim kwartale, do 19.74 milionów EUR (II kwartał 2015: 10.12 milionów EUR). 

W II kwartale 2016, zyski przed rozliczeniem odsetek, opodatkowania, deprecjacji i amortyzacji (EBITDA) były obciążone efektami fluktuacji walut w wysokości 1.14 miliona EUR i wzrosły o 12 procent, do 11.39 milionów EUR (II kwartał 2015: 10.19 milionów EUR). Zysk brutto (EBT) w wysokości 7.56 milionów EUR przekroczył nieznacznie wynik zeszłoroczny (II kwartał 2015: 7.35 milionów EUR). W II kwartale, zysk na akcję wzrósł do 0.25 EUR (II kwartał 2015: 0.16 EUR).

 

Trendy w przychodach i zyskach w pierwszej połowie 2016

W pierwszej połowie 2016, GFT zwiększyło swoje przychody o 16 procent do 208.03 milionów EUR (I połowa 2015: 178.76 milionów EUR). Po uwzględnieniu przychodów uzyskanych przez przejęte firmy Adesis i Habber Tec Brazil, GFT osiągnęło wzrost organiczny w wysokości 12 procent w pierwszej połowie 2016. Wynik EBIDTA został obciążony przez efekty fluktuacji kursów walut o łącznej wysokości -2.43 milionów EUR podczas pierwszych 6 miesięcy roku (I połowa 2015: 0.32 milionów EUR) i wzrosły o 9% do 21.54 milionów EUR (I połowa 2015: 19.80 milionów EUR). Zyski przed opodatkowaniem w wysokości 14.60 milionów EUR wzrosły nieznacznie w stosunku do roku poprzedniego (I połowa 2015: 14.23 milionów EUR). W pierwszym półroczu, zyski na akcję wzrosły do 0.46 EUR (I połowa 2015: 0.34 EUR).

Rozwój segmentów w I połowie 2016

W I połowie 2016, przychody segmentu Americas & UK wzrosły o 7 procent, do 110.84 milionów EUR (I połowa 2015: 103.80 milionów EUR). W wyniku negatywnych efektów fluktuacji kursów walut, zyski segmentu spadły do 4.45 milionów EUR (I połowa 2015: 6.53 milionów EUR). Segment Continental Europe odnotował wzrost przychodu o 29 procent, do 96.71 milionów EUR (I połowa 2015: 74.96 milionów EUR). Wynik segmentu poprawił się o 7 procent, do 10.06 milionów EUR (I połowa 2015: 9.40 milionów EUR).

Liczba zatrudnionych wzrasta do ok. 4,500

Na dzień 30 czerwca 2016, GFT zatrudniało 4,493 pracowników na pełnym etacie, co daje odpowiedni roczny wzrost o 31 procent (30 czerwca 2015: 3,421). Wzrost w liczbie zatrudnionych wynika z przejęcia Adesis wraz z 277 pracownikami w Hiszpanii i Meksyku, przejęcia Habber Tec Brazil z 102 pracownikami, a także pozyskiwania nowych pracowników - przede wszystkim w centrach produkcji oprogramowania w Hiszpanii, Brazylii, Polsce i na Kostaryce.

Prognoza na 2016

Wraz z końcem I połowy roku, GFT modyfikuje swoje prognozy na rok finansowy 2016. Z uwagi na korzystny rozwój działalności, w szczególności w zakresie usług na rzecz cyfryzacji procesów biznesowych, prognozy przychodów zostały podwyższone o 10 milionów EUR, do 420 milionów EUR (wcześniej: 410 milionów EUR). W kwestii zysków, GFT przewiduje, że wzrost będzie nieco wolniejszy niż planowano. Jest to spowodowane w głównej mierze zdarzeniami nadzwyczajnymi z I połowy roku, które wynikają z dewaluacji funta brytyjskiego w związku z referendum Brexit. Przewiduje się, że zyski przed rozliczeniem odsetek, opodatkowania, deprecjacji i amortyzacji (EBITDA) osiągną poziom 46.5 milionów EUR (wcześniej 48.5 milionów EUR). Oczekiwana wartość zysków brutto (EBT) to obecnie 33 miliony EUR (wcześniej 35 milionów EUR).

‘Pomimo wymagających uwarunkowań wynikających z referendum Brexit, GFT odnotowało dynamiczny wzrost w pierwszej połowie roku’ - powiedział Ulrich Dietz, CEO GFT. ‘W drugiej połowie roku przewidujemy duże tempo wzrostu dzięki postępującej cyfryzacji procesów biznesowych w sektorze finansowym. Ponadto, banki będą musiały poczynić dalsze inwestycje w projekty IT celem wdrożenia reform regulacyjnych’. 

Dodatkowe kluczowe dane

Na dzień 30 czerwca 2016, wartość środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych oraz papierów wartościowych wyniosła 42.22 milionów EUR i była tym samym o 4.76 milionów EUR poniżej wartości na koniec roku 2015 (31 grudnia 2015: 46.98 EUR). Kapitał własny na dzień 30 czerwca 2016 wyniósł 122.41 milionów EUR, w związku ze spadkiem o 2.04 milionów EUR od 31 grudnia 2015 (124.45 milionów EUR). Na dzień 30 czerwca 2016, aktywa ogółem wzrosły o 19.79 milionów EUR, do 346.60 milionów EUR (31 grudnia 2015:  326.81 milionów EUR). Na dzień 30 czerwca 2016, wskaźnik kapitałowy spadł o 3% w stosunku do wartości z końca roku (31 grudnia 2015: 38%).

Szczegółowe dane finansowe można znaleźć w sekcji Relacje Inwestorskie na stronie internetowej: http://www.gft.com/ir
 

Kluczowe dane (bez audytu, IFRS)

(odchylenia możliwe ze względu na różnice wynikające z zaokrągleń)

W milionach EUR

II kwartał 2016

II kwartał 2016

∆ %

Przychód

110.64

90.24

23

EBITDA

11.39

10.19

12

EBIT

8.46

7.73

10

Zyski przed opodatkowaniem (EBT)

7.56

7.35

3

Zysk netto za dany okres

6.63

4.11

61

Zysk/akcje w EUR

0.25

0.16

56

Wskażnik kapitałowy w %

35
(30/06/2016)

38
(31/12/2015)

-

Pracownicy (pełnoetatowi) na dzień 30 czerwca

4,493

3,421

31

 

W milionach EUR

I połowa 2016

I połowa 2016

∆ %

Przychód

208.03

178.76

16

EBITDA

21.54

19.80

9

EBIT

15.86

14.98

6

Zyski przed opodatkowaniem (EBT)

14.60

14.23

3

Zysk netto za dany okres

12.21

8.85

38

Zysk/akcje w EUR

0.46

0.34

38

Wskażnik kapitałowy w %

35
(30/06/2016)

38
(31/12/2015)

-

Pracownicy (pełnoetatowi) na dzień 30 czerwca

4,493

3,421

31