GFT poszerza swój model biznesowy o klientów z branży przemysłowej i koryguje prognozę na 2017

  • GFT nastawia się na branżę przemysłową i wprowadza ofertę dla nowego segmentu klientów
  • Wzrost inwestycji w rozwój nowych usług cyfrowych
  • Aktualizacja prognozy na cały rok finansowy 2017: redukcja przychodów do 415 milionów euro, EBITDA do 34 milionów euro oraz EBT do 18 milionów euro

Stuttgart, 24 października 2017 — ze względu na dalszą niestabilność sektora usług finansowych zarząd GFT Technologies SE (GFT) poinformował o poszerzeniu modelu biznesowego, który dotychczas koncentrował się na potrzebach banków. W przyszłości firma będzie kierować ofertę również do klientów z branży przemysłowej. Pierwsze udane projekty pokazały, że rozwiązania, na których skupia się firma GFT, znakomicie odpowiadają potrzebom firm z branży przemysłowej realizujących projekty transformacji cyfrowej. Wyciągając z tego wnioski, firma zwiększa swoje inwestycje w rozwój nowych rozwiązań dla tej branży. Jednocześnie zwiększone cięcia kosztów wprowadzone w czwartym kwartale przez dwóch klientów z obszaru bankowości inwestycyjnej wpływają na przychody i zyski grupy GFT. W wyniku tego firma GFT obniżyła swoje prognozy przychodów i zysków na 2017 r.

Dzięki wcześniejszemu zajmowaniu się integracją transakcji finansowych z łańcuchami dostaw tradycyjnych branż GFT ma już doświadczenie w pracy z niemieckimi przedsiębiorstwami przemysłowymi. W epoce Przemysłu 4.0 coraz ważniejsze stają się interfejsy płatności — są idealnym celem rozszerzonej strategii biznesowej firmy. Przede wszystkim wymagane jest tu doświadczenie w obszarach informatyki i zarządzania finansami. Ponadto GFT ma rozległą praktyczną wiedzę na temat przyszłościowych technologii, takich jak analiza danych, blockchain, inżynieria chmury i sztuczna inteligencja, które są szczególnie ważne dla transformacji cyfrowej tradycyjnych procesów przemysłowych. Marika Lulay, dyrektor zarządzająca GFT Technologies SE wyjaśnia: „GFT ma na koncie udane wdrożenia różnych rozwiązań dla banków i towarzystw ubezpieczeniowych. Logicznie następnym krokiem jest zaoferowanie naszej wiedzy technicznej klientom z branży przemysłowej“.

Dodaje: „Pomimo że był to trudny rok, na którym zaciążyły cięcia kosztów wprowadzone przez dwóch klientów z bankowości inwestycyjnej, zamierzamy zwiększyć nasze inwestycje w rozwój nowej oferty rozwiązań cyfrowych — szczególnie skupiając się na sektorze przemysłowym“. Na zyski negatywnie wpłyną wydatki kapitałowe, redukcja prognozowanych przychodów, mniejsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych i wyższe od oczekiwanych koszty restrukturyzacji. Ze względu na powyższe GFT planuje obecnie, że zyski przed zapłatą odsetek, opodatkowaniem, umorzeniami i amortyzacją (EBITDA) wyniosą w 2017 r. 34 miliony euro (poprzednio 42 miliony euro). Prognoza zysków przed opodatkowaniem (EBT) została obniżona z 26 milionów do 18 milionów euro. Prognoza przychodów za cały rok 2017 została obniżona o 10 milionów euro do 415 milionów euro (poprzednio 425 milionów euro).

GFT oczekuje w roku podatkowym 2018 stabilizacji działalności przy utrzymaniu przychodów od dwóch klientów zajmujących się bankowością inwestycyjną na tym samym poziomie, co w czwartym kwartale 2017, dalszego dynamicznego wzrostu przychodów z rozwiązań cyfrowych dla sektora finansowego oraz pierwszych przychodów z sektora przemysłowego. Wydatki kapitałowe mające na celu poszerzenie oferty rozwiązań cyfrowych będą znacznie zwiększone w 2018 r. Spodziewany jest wzrost EBITDA w 2018 r. do 39 milionów euro oraz wzrost EBT do 25 milionów euro dzięki brakowi kosztów nadzwyczajnych. GFT spodziewa się, że przychody w 2018 r. wyniosą 415.00 milionów euro.

Pierwsze projekty cyfryzacji dla dużych klientów z branży przemysłowej z regionu Stuttgartu zostały już ukończone w 2017 r. Marika Lulay mówi: „Niemieckie małe i średnie firmy odczuwają obecnie duże braki doświadczonych informatyków. Firma GFT osiągała przez wiele lat świetne wyniki dzięki swojemu globalnemu modelowi dostarczania usług. Naszych klientów obsługuje 1000 lokalnych konsultantów, którzy świetnie współpracują z około 3 tysiącami ekspertów pracujących w naszych centrach rozwoju w Brazylii, Kostaryce, Meksyku, Polsce i Hiszpanii“. Potencjał globalnego rynku rozwiązań informatycznych dla Przemysłu 4.0 jest olbrzymi. Według prognozy instytutu badań rynkowych MarketsandMarkets przychody z rozwiązań dla Przemysłu 4.0 mają rosnąć rocznie o średnio 15% w latach 2017–2022. Marika Lulay mówi: „Jestem przekonana, że teraz jest właściwy moment, by zacząć korzystać z potencjału rynkowego Przemysłu 4.0. Dzięki naszemu ekosystemowi CODE_n strategicznej współpracy z dostawcami platform mamy pozycję, która pozwoli nam dynamicznie rozwijać się na tym rynku. Ze względu na powyższe możemy potwierdzić nasze prognozy średnioterminowe“. GFT planuje uzyskać w 2022 roku 800 milionów euro przychodów i marżę EBITDA wynoszącą około 12%.

Uwaga: Ostateczne wyniki za pierwszych dziewięć miesięcy 2017 r. zostaną opublikowane zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią 9 listopada 2017 r.

Informacja prasowa: Wstępne wyniki na rok finansowy 2016

Grupa GFT informuje o uzyskaniu dwucyfrowego wskaźnika wzrostu w roku finansowym 2016

Najważniejsze wyniki na rok finansowy 2016 (przed audytem)

Skonsolidowane wyniki finansowe 2016 (przed audytem)

Informacja prasowa: Wstępne wyniki na rok finansowy 2016

Grupa GFT informuje o uzyskaniu dwucyfrowego wskaźnika wzrostu w roku finansowym 2016

Najważniejsze wyniki na rok finansowy 2016 (przed audytem)

Skonsolidowane wyniki finansowe 2016 (przed audytem)

Prezentacja analizy Wyników finansowych 2016