Marika Lulay zastąpi Ulricha Dietza jako CEO GFT Technologies SE

Stuttgart, 29 stycznia 2017 - Na dzisiejszym spotkaniu Rady Administracyjnej GFT Technologies SE (GFT), Ulrich Dietz - w zgodzie z Radą Administracyjną i dobrowolnie - zrezygnował z pozycji Dyrektora Zarządzającego oraz Dyrektora Generalnego (CEO) GFT Technologies SE, ze skutkiem od Generalnego Spotkania GFT mającego miejsce 31 maja 2017. Nowym CEO zostanie Marika Lulay, która została wybrana jednogłośnie przez Radę Administracyjną, również ze skutkiem od dnia 31 maja 2017. Jako Dyrektor Zarządzający, Marika Lulay pełni obecnie funkcję Chief Operating Officer (COO) i jest odpowiedzialna za działania operacyjne, a także za kluczowe aspekty działalności: technologię i zarządzanie jakością. Ponadto, Rada Administracyjna wybrała Ulricha Dietza na stanowisko Przewodniczącego Rady Administracyjnej oraz Dr. Paula Lerbingera, jej aktualnego Przewodniczącego, na Wiceprzewodniczącego.

Aby zapewnić płynność procesu przejściowego na najwyższym szczeblu firmy, podczas najbliższych czterech miesięcy nastąpi przekazanie wszystkich spraw biznesowych. Z dniem 31 maja 2017, Marika Lulay i Dr Jochen Ruetz jako Chief Financial Officer (CFO) wspólnie ukonstytuują Radę Dyrektorów Zarządzających. Ulrich Dietz jest i pozostanie głównym udziałowcem GFT Technologies SE.

Koncentracja na digitalizacji ekonomii

„Od założenia GFT w 1987, Ulrich Dietz rozwijał firmę jako jej główny udziałowiec i Dyrektor Zarządzający/CEO. Wprowadził ją na giełdę papierów wartościowych w roku 1999, i rozwinął jako wiodącego partnera technologicznego dla sektora finansowego. Ulrich Dietz stworzył fundamenty dla przyszłości GFT - jesteśmy wdzięczni za jego niestrudzone poświęcenie, ambitną wizję i odwagę by nieustannie eksplorować nowe możliwości” - mówi Dr Paul Lerbinger. W przyszłości, Ulrich Dietz skupi się przede wszystkim na digitalizacji ekonomii i polityce technologicznej w Niemczech i Europie. Ponadto, będzie kontynuował rozwój ekosystemu CODE_n i wspierał obecność GFT w zakresach innowacji i technologii. Zamierza także zwiększyć swoje zaangażowanie jako prywatny inwestor zainteresowany obiecującymi projektami venture capital, które wspierają innowacyjne firmy technologiczne.

„Zawsze byłem zdeterminowany by prowadzić strategiczny rozwój GFT i budować entuzjazm naszych udziałowców w zakresie digitalizacji. Jako przyszły Przewodniczący Rady Administracyjnej, będę w stanie jeszcze lepiej realizować ten cel i jednocześnie stawić czoła nowym wyzwaniom. Kwestią najwyższej wagi jest by Niemcy i Europa nie pozostały w tyle jeśli chodzi o digitalizację” mówi Ulrich Dietz.

Wybór Mariki Lulay oznacza ciągłość i doświadczenie

Marika Lulay prowadzi działania operacyjne GFT od 2002 roku. Ma ponad 25 lat doświadczenia w sektorze IT: W roku 1996 prowadziła wejście na rynek niemiecki amerykańskiego integratora systemów Cambridge Technology Partners, gdzie pełniła funkcję Wiceprezydenta na Europę Centralną i Północną. W GFT, Marika Lulay zwiększyła koncentrację na sektorze finansowym, a także na umiędzynarodowieniu firmy. Jest przede wszystkim odpowiedzialna za „Global Delivery Model” GFT - udaną strategię rozwoju opartą na centrach dostarczania nearshore i offshore. Jej głównym celem jest promocja digitalizacji w sektorze finansowym i utrzymanie międzynarodowego wzrostu GFT. Obecny plan zakłada zwiększenie obrotu firmy do 800 milionów euro do roku 2020.

Przewodniczący Rady Administrującej, Dr Paul Lerbinger mówi: „Przez blisko 15 lat, Marika Lulay napędzała rozwój GFT wraz z Ulrichem Dietzem i Jochenem Ruetzem. Zna firmę jak nikt inny i już w tym momencie zarządza ponad 4500 pracowników w biznesie operacyjnym. Utrzymując stałą koncentrację na kliencie, łączy ciągłość z doświadczeniem. Jest idealnym kandydatem by po 30 latach zastąpić Ulricha Dietza i przejąć zarządzanie nad firmą”.

„Jako część tego niezwykle ambitnego zespołu, z niecierpliwością oczekuję zadań, które na nas czekają. Naszym kluczowym celem jest digitalizacja świata finansów. Z jednej strony wymaga to ciągłej gotowości na zmiany, z drugiej zaś tworzy niezliczone możliwości. Musimy nieustannie pozostawać na bieżąco, przy jednoczesnym skupieniu na określonym portfolio. Zwinne partnerstwa stają się kluczem do sukcesu - przyszłość leży w otwartej innowacji i optymalnym łączeniu know-how naszych pracowników na całym świecie” - mówi Marika Lulay.