GFT określone jako „Duży gracz” w sektorze outsourcingu IT i usług cyfrowych

GFT określone jako „Duży gracz” w sektorze outsourcingu IT i usług cyfrowych

  • Everest Group analizuje głównych usługodawców sektora finansowego na bazie systemu ocen PEAK Matrix™
  • GFT znalazło się na globalnej liście 25 najważniejszych firm na rynku technologii finansowych
  • Analiza wykazuje silne kompetencje techniczne GFT w zakresie aplikacji core bankingowych oraz nowych technologii

Stuttgart / Londyn, 9 stycznia 2018 - Aby dotrzymać tempa rewolucji cyfrowej, banki dokonują nie tylko uproszczenia funkcji front-, mid- oraz back-office, ale również oferują coraz szerszy zakres usług cyfrowych. GFT Technologies SE zostało wymienione wśród 25 najważniejszych dostawców usług dla globalnego sektora usług finansowych. GFT zostało określone jako „Duży gracz” w czterech zakresach: IT Outsourcing in Global Banking, IT Outsourcing in Global Capital Markets, Risk & Regulatory Compliance Application Services in Banking Financial Services (BFS) oraz Digital Services in Consumer Banking.

Umiejscowienie GFT w zestawieniu Everest Group odzwierciedla silne kompetencje organizacji w zakresie aplikacji core bankingowych oraz nowych technologii. Podkreśla to wiarygodność GFT jako partnera w transformacji cyfrowej. Ponadto, według Everest Group, GFT jest postrzegane jako wyspecjalizowany dostawca skoncentrowany na usługach BFS (Banking Financial Services) w regionie europejskim, cieszący się doskonałą renomą w dostarczaniu oprogramowania w modelu nearshore. Analiza podkreśla elastyczność w dostosowywaniu warunków kontraktu i polityki cenowej. Co więcej, GFT dysponuje bogatym know-how w zakresie tworzenia i utrzymywania aplikacji do zarządzania ryzykiem i systemów compliance, kompleksowo wspiera zmiany regulacyjne, poprzez wdrożenie odpowiednich systemów, a także usługi consultingowe oraz usługi z zakresu change management. Czynniki wyróżniające ofertę GFT to automatyzacja procesów, usługi związane z bezpieczeństwem i zarządzaniem technologiami cloud, kompetencje w zakresie inżynierii danych oraz dostarczanie zwinne. Ponadto, organizacja wykorzystuje w swej ofercie własne laboratorium Digital Innovation Lab służące dostarczaniu technologii z zakresu Machine Learning oraz Neuro-Linguistic Programming.

System PEAK Matrix™ Everest Group dostarcza analiz potrzebnych w podejmowaniu decyzji w działaniach strategicznych, takich jak: współpraca z usługodawcami, oferta produktowa oraz usługowa. PEAK Matrix jest punktem odniesienia w benchmarkingu usługodawców. Aktualna ocena oparta jest na dorocznym badaniu przeprowadzonym przez Everest Group za rok kalendarzowy 2017, a także na bazie interakcji z czołowymi usługodawcami, oraz badaniu referencji klienckich oraz analizie rynku cyfrowych usług bankowych.

Poszczególne raporty dostępne są na stronie Everest Group:

Uwzględnienie GFT w rankingu odzwierciedla naszą koncentrację na kliencie, innowacji i nowych technologiach, a także na dostarczaniu wysokiej jakości rozwiązań dostosowanych do wymogów klienta.”
Marta Melón Global Alliances Partner Manager
Marta Melon