GFT przejmuje V-NEO – kanadyjską spółkę informatyczną specjalizującą się w branży ubezpieczeniowej

GFT przejmuje V-NEO – kanadyjską spółkę informatyczną specjalizującą się w branży ubezpieczeniowej 

  • Dzięki transakcji GFT wejdzie na rynek ubezpieczeń w Kanadzie, poszerzając swój zasięg na rynku północnoamerykańskim, a także zyska nowy oddział w Belgii
  • V-NEO zajmuje się opracowywaniem zintegrowanych rozwiązań informatycznych i implementacją usług Guidewire na potrzeby czołowych firm ubezpieczeniowych w Kanadzie, Belgii i Francji
  • Szeregi GFT zasili 160 pracowników wyspecjalizowanych w aplikacjach cyfrowych znajdujących zastosowanie w ubezpieczeniach majątkowych, OC i na życie.

Stuttgart / Quebec, 3 lipca 2018 r. – GFT Technologies SE (GFT) poinformowała dzisiaj o przejęciu wszystkich udziałów w kanadyjskiej spółce V-NEO Inc. (V-NEO). V-NEO to doświadczony usługodawca w dziedzinie zintegrowanych rozwiązań informatycznych dla branży ubezpieczeniowej. Do klientów spółki należą największe firmy ubezpieczeniowe w Kanadzie, Belgii i Francji. V-NEO działa również jako partner serwisowy platform ubezpieczeniowych Guidewire i Oracle OIPA. Założona w 2011 r. V-NEO obecnie posiada trzy placówki w Quebecu, Toronto i Brukseli, w których pracuje łącznie 160 osób.Dzięki przejęciu GFT poszerzy swoje kompetencje w dziedzinie ubezpieczeń, zwiększając zasięg w Ameryce Północnej i zyskując nową placówkę w Belgii.
 

Planowany przychód spółki w bieżącym roku obrotowym (1 sierpnia 2017 r. – 31 lipca 2018 r.) ma wynieść ok. 15,5 mln euro. Zysk przed opodatkowaniem zakładany jest na poziomie ok. 2,6 mln euro. Transakcja przejęcia rozliczona zostanie w gotówce. Strony wspólnie postanowiły nie ujawniać jej wartości. Przeniesienie całościowego pakietu udziałów ma nastąpić pod koniec lipca 2018 r.GFT zakłada, że po przeprowadzeniu pierwszej konsolidacji w sierpniu 2018 r. jej przychody za bieżący rok obrotowy wzrosną o ok. 7 mln euro. Ze względu na wydatki poniesione w związku z przejęciem spółka V-NEO nie przyniesie w 2018 r. większych zysków dla GFT. Bardziej szczegółowe dane zostaną przestawione w półrocznym sprawozdaniu finansowym, które zostanie opublikowane 9 sierpnia 2018 r. 

Podpisując umowę, Marika Lulay, dyrektor generalny GFT Technologies, podkreśliła: „Transakcja ta wpisuje się w naszą strategię globalnego rozwoju, jak również średniookresowe prognozy na rok 2022. Specjalistyczna wiedza techniczna i baza klientów V-NEO oraz jej znakomicie wykwalifikowani konsultanci w Ameryce Północnej i Europie, a także nearshorowe zespoły deweloperów w Kanadzie będą stanowić doskonałe uzupełnienie GFT”. 
 

Wsparcie w zakresie ubezpieczeń majątkowych, OC i na życie

Branża ubezpieczeniowa musi stawiać czoło ogromnym wyzwaniom, z jakimi wiąże się cyfryzacja. Według firmy analitycznej Gartner proces ten zainicjowało na razie tylko kilku ubezpieczycieli na całym świecie, tymczasem na jego przeprowadzenie potrzeba nawet 10 lat. V-NEO dysponuje rozległą wiedzą – zwłaszcza jeśli chodzi o rozwiązania cyfrowe na potrzeby ubezpieczeń majątkowych, OC i na życie – na polu zarówno doradztwa strategicznego, jak i kompleksowej realizacji rozwiązań, od opracowywania wstępnych projektów po implementację. Spółka może poszczycić się wysokim wskaźnikiem lojalności klientów w kraju i za granicą, którzy chętnie korzystają z tworzonych przez nią na zamówienie rozwiązań korporacyjnych z zakresu architektury systemów informatycznych, optymalizacji procesów i cyfryzacji. Transakcja pozwoli GFT na uzupełnienie oferty dla ubezpieczycieli majątkowych i OC o rozbudowane i nowoczesne rozwiązania dla ubezpieczycieli na życie. Spółka V-NEO ma w swoim dorobku liczne nagrody za innowacyjność, m.in. za sprawną integrację usług Guidewire. Będąc jednym z największych podmiotów obsługujących platformę ubezpieczeniową Guidewire w Ameryce Północnej, spółka osiąga dwie trzecie swoich przychodów z tego segmentu działalności. V-NEO realizuje ponadto we współpracy z platformą OIPA Oracle duży projekt dla kanadyjskiej branży ubezpieczeń na życie. Usługi zostaną włączone do obecnej oferty GFT w celu poszerzenia międzynarodowej bazy klientów.


Innowacyjność zapisana w DNA obu spółek

Spółka V-NEO jako pierwsza w Ameryce Północnej stworzyła ośrodek na rzecz innowacyjności i efektywności w ubezpieczeniach („Insurance Innnovation and Performance Centre”). Powstał on specjalnie z myślą o opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań dla branży ubezpieczeniowej oraz szkoleniu jej kadr. Ośrodek opracowuje, testuje i wprowadza na rynek nowoczesne rozwiązania ubezpieczeniowe, uwzględniając przy tym wszystkie aspekty związane ze sztuczną inteligencją i Internetem Rzeczy. Insurance Innnovation and Performance Centre wspólnie z należącymi do GFT laboratoriami innowacji cyfrowych (Digital Innovation Labs) wniesie zupełnie nową jakość w zarządzaniu innowacyjnością w GFT. 


Dywersyfikacja portfela klientów 

Alain Lamothe, dyrektor generalny V-NEO, oświadczył: „Nasza rozległa wiedza dotycząca branży ubezpieczeniowej i wszelkich niuansów technicznych sprawia, że jesteśmy dla GFT naturalnymi partnerami, a klienci, z którymi współpracujemy od wielu lat, z pewnością przyczynią się do dywersyfikacji portfela GFT.My z kolei skorzystamy na międzynarodowej obecności GFT, dzięki której łatwiej będzie nam dostrzegać na wczesnym etapie globalne kierunki rozwoju branży. Wspólnie z naszymi klientami i partnerami jeszcze lepiej wykorzystamy potencjał rynku”.

Lulay dodała: "Przejęcie V-NEO to decydujący krok w kierunku obrania przez GFT pozycji wiodącego partnera w dziedzinie transformacji cyfrowej branży ubezpieczeń – pozycji, jaką cieszy się już w obrębie sektora bankowego".

Przejęcie V-NEO to decydujący krok w kierunku obrania przez GFT pozycji wiodącego partnera w dziedzinie transformacji cyfrowej branży ubezpieczeń – pozycji, jaką cieszy się już w obrębie sektora bankowego.”
Marika Lulay CEO, GFT Technologies SE
Marika Lulay