GFT wzmacnia przywiązanie do standardów jakości w skali międzynarodowej poprzez odnowienie certyfikatów CMMI, poziom 3

GFT wzmacnia przywiązanie do standardów jakości w skali międzynarodowej poprzez odnowienie certyfikatów CMMI, poziom 3. 

  • Po raz czwarty z rzędu, GFT uzyskało akredytację CMMI, podkreślając najwyższy poziom zarządzania w organizacji.
  • Manuel Urban, Chief Operational Risk & Quality Officer w GFT powiedział: „dzięki odnowieniu i ponownemu potwierdzeniu certyfikatów, wzmacniamy niezawodność projektową oraz zaufanie pokładane w GFT przez naszych klientów.”

GFT odnowiło certyfikat Capability Maturity Model Integration (CMMI) na poziomie 3, opracowany przez Software Engineering Institute (SEI). Jest to jeden z najpopularniejszych modeli na międzynarodowym poziomie oceniających jakość procesów i ich odpowiednie wykonanie w organizacjach realizujących projekty w sektorze IT. Ponadto, w tym roku otrzymaliśmy odznaczenie CMMI, z którego możemy korzystać na naszych stronach internetowych i w materiałach komunikacyjnych.

GFT korzysta z modelu CMMI jako podstawy dla swojej metodyki pracy od 2005 r., kiedy to hiszpańska i niemiecka sekcja GFT Group uzyskały certyfikat CMMI na poziomie 2. Obecnie, wraz z odnowieniem CMMI na poziomie 3, zgodnie z oficjalną metodą ewaluacji CMMI Institute SCAMPI Class A V1.3., uzyskaliśmy potwierdzenie, że używana przez GFT metodyka spełnia wymogi modelu i jest efektywnie stosowana we wszystkich projektach firmy.

Aby uzyskać akredytację na poziomie 3, ewaluacji poddano wszystkie obszary procesowe, biorąc pod uwagę takie aspekty jak: planowanie i monitorowanie projektów, zarządzanie ryzykiem, opracowywanie wymagań, integracja, weryfikacja i walidacja produktu, zarządzanie konfiguracją, zastosowanie metryk oraz kompetencje kadry.

Ewaluacja ta dotyczy wszystkich centr i jednostek dostarczania GFT Group zaangażowanych w strategię Global Delivery Model (Niemcy, Brazylia, Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania, USA) i po raz pierwszy odnosi się także do Kostaryki i Polski. Taki model zarządzania GFT zapewnia naszym klientom wymagany poziom usług w odpowiedniej lokalizacji, gdyż pozwala na przydzielenie ekspertów o najbardziej adekwatnych kompetencjach do wymagań projektowych, niezależnie od lokalizacji. Jednocześnie lokalny ekspert, który pracuje blisko klienta, koordynuje cały proces. Ponieważ model ten wynika z własnej metodyki opartej na CMMI poziomu 3, gwarantuje on, że wszyscy klienci mogą liczyć na spójne i efektywne zarządzanie jakością, które jest wolne od nieprawidłowości.

Manuel Urban, Chief Operational Risk & Quality Officer w GFT powiedział: „stopniowo przeorganizowaliśmy i zharmonizowaliśmy lokalne procesy GFT z tymi funkcjonującymi globalnie w GFT Group, dopasowując je do modelu CMMI i wynikającego z niego ukierunkowania na ciągłe usprawnienia. Dzięki temu, wzmacniamy zaufanie jakie nasi klienci pokładają w niezawodności, którą oferujemy we wszystkich naszych projektach.

Stopniowo przeorganizowaliśmy i zharmonizowaliśmy lokalne procesy GFT z tymi funkcjonującymi globalnie w GFT Group, dopasowując je do modelu CMMI i wynikającego z niego ukierunkowania na ciągłe usprawnienia. Dzięki temu, wzmacniamy zaufanie jakie nasi klienci pokładają w niezawodności, którą oferujemy we wszystkich naszych projektach. ”
Manuel Urban Chief Operational Risk & Quality Officer

Contact