Piotr Kania dowodzi trzema oddziałami rozwoju oprogramowania GFT w Łodzi, Poznaniu i Warszawie. Piotr dołączył do firmy w 2011 roku, wtedy funkcjonującej pod nazwą Rule Financial, w celu wzmocnienia rozwoju firmy w Polsce, mobilizacji aktualnych zespołów w zakresie rozwoju oprogramowania, zapewnienia jakości oraz wsparcia aplikacji. Wniósł ze sobą kompleksową wiedzę w zakresie zarządzania usługami, projektami i zarządzania procesem dostarczania oprogramowania na globalną skalę. Piotr ma 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu firmami, doradztwie biznesowym, zarządzaniu usługami oraz procesem dostarczania oprogramowania. Wcześniej pracował w CGI, Nokii oraz Telece (EMEA). Posiada potrójnego magistra w dziedzinie informatyki, zarządzania finansami i biznesem, a po godzinach nurkuje.