Marika Lulay

Content Image 3/4

Chief Executive Officer (CEO) &
Managing Director

Zakres obowiązków:
Strategy & Markets


Marika Lulay objęła funkcję Chief Executive Officer (CEO) w czerwcu 2017 r. Była Członkiem Zarządu GFT Technologies AG od lipca 2002 r. do sierpnia 2015 r., a od sierpnia 2015 r. jest członkiem Rady Administracyjnej GFT Technologies SE. W swojej poprzedniej roli jako Chief Operating Officer, przez 15 lat zajmowała się kluczową działalnością GFT oraz głównymi zakresami operacyjnymi.

Carlos Eres

Content Image 3/4

Managing Director
Region Southern & Eastern Europe

Zakres obowiązków:
Global Delivery & Innovation


Carlos Eres jest Dyrektorem Zarządzającym GFT Spain od 2001 r. Od początku 2015 r. jest odpowiedzialny za region Europa Południowa i Wschodnia (Hiszpania i Polska). W czerwcu 2017 r. objął odpowiedzialność za Rozwiązania Globalne i Innowacje.

Alfio Puglisi

Content Image 3/4

Managing Director
Region Central Europe

Zakres obowiązków:
Global Business Development

Alfio Puglisi jest Dyrektorem Zarządzającym GFT Italy od 2013 r. Od początku 2015 r. jest odpowiedzialny za region Europa Centralna (Niemcy, Włochy oraz Szwajcaria). W czerwcu 2017 objął odpowiedzialność za Rozwój Biznesu Globalnego.

Dr. Jochen Ruetz

Content Image 3/4

Chief Financial Officer (CFO) &
Managing Director

Zakres obowiązków:
Corporate Services

Dr Jochen Ruetz buduje mosty pomiędzy strategią a rzeczywistością. Jako Dyrektor Finansowy odpowiada za zapewnienie przejrzystości i zarządzanie projektami. Dr Ruetz, absolwent studiów biznesowych, kieruje kluczowymi obszarami finansów, rachunkowości zarządczej, HR, procesów i kwestii prawnych w GFT od 2003 r.