Progressive Web Applications

16:00 – Czym jest PWA? – Wprowadzenie
16:30 – PWA manifest file
17:00 – Service Worker – pierwsza implementacja
17:30 – Przerwa
18:00 – Offline support – cache i background sync
19:00 – Push notifications
20:00 - Koniec