Modularność Java/OSGi

Złożoność to podstawowy problem wpływający na ​​​​koszt związany z utrzymaniem i rozwijaniem oprogramowania. Spójna strategia dla modularności oparta o otwarte przemysłowe standardy umożliwia zarządzanie złożonością. Strategia ta musi definiować, jak opisać zależności i cykl życia składowych na wszystkich poziomach struktury każdego złożonego systemu, umożliwiając wszystkim warstwom środowiska uruchomieniowego na automatyczną instalację i orkiestrację.

O warsztatach

Modularność nie wyklucza architektury mikroserwisów, użycia rozwiązań chmurowych czy też rozwiązań opartych o Function as a Service (FaaS). Raczej czyni możliwym utrzymywanie wersji ich wszystkich, dodatkowo zapewniając, że decyzje projektowe mogą być później zmienione w odpowiedzi na zmiany wymagań biznesowych. OSGi ​to standard definiujący dynamiczne moduły dla środowiska Java, umożliwiający na ich komunikację lokalną i zdalną poprzez sieć, dający platformę opartą o modularność od prawie dwóch dekad. Powstał na początku jako ​platforma dla urządzeń wbudowanych, ale wykorzystano go w IoT, M2M, Smart Home, telekomunikacji i w wielu innych gałęziach IT. OSGi adresuje problem złożoności w prawie wszystkich aspektach wytwarzania oprogramowania. W trakcie warsztatów chcemy przybliżyć go w działaniu.

Wymagania: znajomość Java i Maven
Wymagania techniczne: instalacja Java, Maven i Apache Karaf

Warsztaty poprowadzi #GFTexpert: Błażej Pietrzak

12 grudnia 2018 r.

16:00 - Wprowadzenie do modularności

16:30 - Wprowadzenie do OSGi

17:30 - Pizza & networking

18:00 - OSGi w praktyce

19:00 - Zakończenie warsztatów