Progressive Web Applications

PWA to obecnie jeden z gorętszych tematów w świecie aplikacji webowych. Jest to zestaw technologii, który umożliwia aplikacjom webowym wejście w obszar do tej pory zarezerwowany dla aplikacji natywnych. Funkcjonalności takie jak pełne wsparcie dla trybu offline, synchronizacja w tle, powiadomienia są możliwe do osiągniecia stosunkowo niewielkim nakładem pracy.

Na warsztatach dowiemy się, jakie funkcjonalności i technologie wchodzą w skład tzw. PWA oraz w praktyce zaimplementujemy prostą aplikację PWA.

Spotkanie przewidziane jest dla uczestników deklarujących dobrą znajomość JavaScript, podstaw NodeJS
oraz składni ES 6.

Warsztat poprowadził #GFTexpert Damian Sosnowski.