Ponieważ infrastruktura informatyczna banków i związane z nią budżety są pod coraz większą presją, obniżanie kosztów wciąż stanowi priorytet w tej branży. Kierownicy ds. operacyjnych coraz częściej oczekują zwiększenia efektywności operacyjnej w tempie od 10% do 20% rocznie. Najprostsze strategie obniżania kosztów zostały już jednak wdrożone, a zatem ciągłe zapewnianie wymaganych usprawnień operacyjnych staje się coraz trudniejsze.

Dlaczego warto przekształcić swój biznes?

Migracja systemów do bardziej ekonomicznych lokalizacji

Efektywność operacyjna / By inicjatywy związane z obniżeniem kosztów mogły osiągnąć sukces, muszą uwzględniać wyjątkową koncepcję biznesową, która wiąże się z szybkim zwrotem z inwestycji.

Zrozumienie wymaganych technik

Nasi specjaliści korzystają ze zwinnych metodyk zwiększania efektywności operacyjnej, kwestionując obecne modele operacyjne i procesy, a także przyspieszają proces przepływu pracy.

Ulepszona dokumentacja i kadry

Rozwiązanie GFT uwzględnia fakt, że większość informacji niezbędnych do zwiększenia efektywności operacyjnej znajduje się w istniejącej dokumentacji, bądź stanowi część kompetencji zespołu operacyjnego.

Rozwiązanie GFT uwzględnia fakt, że większość informacji niezbędnych do zwiększenia efektywności operacyjnej znajduje się w istniejącej dokumentacji lub stanowi część wiedzy zespołu operacyjnego. Wiele instytucji finansowych nie ma jednak możliwości lub nie dysponuje odpowiednimi technikami umożliwiającymi udostępnienie i wykorzystanie takiej wiedzy.”
Graeme Wood Joint Post Trade Practice Lead
ContactTeaser

Dlaczego warto przekształcić swój biznes

Wzrost efektywności i obniżenie kosztów

Dekompozycja user stories na dwutygodniowe cykle dostarczania, które następnie są zatwierdzone i priorytetyzacja zgodnie z wymaganiami biznesu. Proces jest powtarzany dla każdego zbioru scenariuszy, aż do zakończenia projektu.

Doświadczeni specjaliści operacyjni

Okazja do wymiany wiedzy i opinii w organizacji oraz implementacji zasadniczych zmian z wykorzystaniem szybkiego, iteracyjnego, mierzalnego procesu realizowanego przez doświadczony i kompetentny zespół GFT.

Najlepsze cele biznesowe

Zwinne określenie priorytetów zapewnia elastyczność w przypadku zmiany priorytetów i skalowalnych procesów analizy i implementacji, które mogą obejmować konkretne zagadnienia, poszczególne departamenty lub wiele obszarów operacyjnych jednocześnie.