Większość organizacji ma zasadnicze problemy z wygenerowaniem i bieżącą obsługą informacji niezbędnych do zarządzania. Zwykle łatwo określić przyczyny takiego stanu. Podstawowe kwestie obejmują manualne naprawy błędów, rozmieszczenie danych w odrębnych systemach, różnorodność modeli danych,  dostęp do wysoce poufnych danych i brak jednolitych standardów wskaźników pomiarowych oraz tworzenia informacji wspomagających zarządzanie.

Aby sprostać tym wyzwaniom, GFT opracowało specjalną metodykę do zarządzania informacjami, wspieraną przez  zaawansowane modele operacyjne i platformę Big Data do obsługi operacji. Ten model wspomaga doskonalenie elastyczności procesów i  podejmowanie szybkich decyzji. Platforma udostępnia funkcje dogłębnej analizy argumentacyjnej trendów, predykcje, zaawansowane narzędzia do wizualizacji ułatwiające terminowe dostarczanie szczegółowych raportów instytucjom regulacyjnym oraz opcje prezentacji bieżących mierników operacyjnych obliczanych w czasie rzeczywistym.

Dlaczego warto przekształcić swój biznes?

Mechanizmy agregowania

Istnieje coraz większa potrzeba szybkiej implementacji mechanizmów agregowania, które jako ‘akcelerator kodu’ mogą być udoskonalone i poszerzone pod kątem dedykowanych rozwiązań.

Skalowalność

Skalowalna architektura obsługuje dwa tysiące wstępnie zdefiniowanych mierników operacyjnych, w tym słownik danych z hierarchicznym, linearnym i wymiarowym sterowaniem do wspomagania wyliczania hierarchii biznesowych.

Wizualizacja mierników operacyjnych

Wizualizacje oparte są na platformach HTML 5, które obejmują obszary ryzyka, dystrybucji, transakcji, sprzedaży, kontroli produktu i wymagań regulacyjnych. Najlepsze praktyki i znajomość branży napędzają strategiczne myślenie użytkowników.

Do wytworzenia informacji wspomagających zarządzanie wymagana jest praca wielu osób, z czym wiążą się zwykle wysokie koszty. Pracownicy wykonują manualnie wiele zadań związanych z gromadzeniem informacji, ich zestawianiem i korektą, co zwiększa ryzyko operacyjne i może skutkować przygotowaniem danych niższej jakości, nieaktualnych lub pozbawionych znaczenia. ”
Graeme Wood Joint Post Trade Practice Lead
ContactTeaser

Dlaczego GFT?

Ekspertyza biznesowa i techniczna

Platforma GFT do agregowania danych wykonuje operacje o skomplikowanej logice na olbrzymich zbiorach danych w czasie rzeczywistym. GFT Risk MI opiera się na systemie analizy biznesowej i dostarcza mierniki ryzyka i informacje w czasie rzeczywistym.

Mierniki operacyjne

Wizualizacje oparte są na platformach HTML 5, które obejmują obszary ryzyka, dystrybucji, transakcji, sprzedaży, kontroli produktu i wymagań regulacyjnych. Najlepsze praktyki i znajomość branży napędzają strategiczne myślenie użytkowników.

Standardowy model mierników branżowych

GFT oferuje model operacyjny oparty na dwóch tysiącach wstępnie zdefiniowanych wskaźników, obejmujących szczegółowe słowniki danych i metody kategoryzacji. Takie rozwiązanie skraca czas wprowadzania nowych funkcji i ogranicza ryzyko ich projektowania

Downloads and case studies

Operations management information

Data Quality

Data Governance

Operations management information

Data Quality

Data Governance