Cyfrowa transformacja na rynku usług finansowych następuje w dynamicznym tempie. Oczekiwania klientów zmieniają się, technologia ewoluuje, a produkty i usługi finansowe podlegają gruntownym przemianom.

Biorąc to pod uwagę, banki muszą skupić się na kliencie, a jednocześnie zdobywać zasoby pozwalające na adresowanie zmian w zapotrzebowaniu na usługi.

Ciągła innowacja i redukcja czasu upływającego od opracowania koncepcji produktu do wprowadzenia go na rynek (time-to-market) są dziś dla banków koniecznością. Filozofia tworzenia, odtwarzania i przetwarzania usług powinna stać się elementem kultury całej organizacji. Zwinność potrzebna do dostarczania nowych produktów i usług – od wstępnego pomysłu po finalny produkt – jest kluczem do odniesienia sukcesu w transformacji cyfrowej.

W tym kontekście, wizja Agile Banking polega na kombinacji doradztwa z zakresu innowacji, metodyki, nowego podejścia do organizacji IT, architektury IT oraz DevOps. Dostarcza fundamentów dla przekształceń sektora usług finansowych.

Dlaczego warto przekształcić swój biznes

Zwiększona satysfakcja klientów

Stosowanie technologii do poprawy zadowolenia klientów buduje ich lojalność i ostatecznie zwiększa udział w rynku.

Ciągła innowacja

Agile Banking sprawia, że zarówno nowe aplikacje, jak i usprawnione funkcjonalności istniejących aplikacji są dostarczane w błyskawicznym tempie, redukując koszty i czynniki ryzyka.

Nowa kultura organizacji

Instytucje finansowe mogą stać się liderami usług nowej generacji jedynie dzięki współpracy między rolami biznesowymi, koncentracji na wspólnym celu biznesowym oraz akceptacji błędu jako cennego doświadczenia, z którego należy wyciągać wnioski.

Choć Agile Banking opiera się na technologii i procesach technologicznych, jest to pojęcie o znacznie szerszym zakresie. Wspiera wprowadzanie zmian w misji i wizji banku powodowanych cyfrową transformacją, umożliwiając bankom skupienie się na oferowaniu klientom tego, czego potrzebują. ”
Christian Ball Head of Retail Banking
Christian Ball

Dlaczego GFT?

Głęboka wiedza o sektorze

GFT łączy doświadczenie w doradztwie biznesowym, kreatywność, techniczną wiedzę ekspercką wraz z innowacyjną kulturą pracy oraz wiedzą specjalistyczną w obszarze rynku finansów, aby skutecznie przeprowadzić klientów przez transformację ich biznesu.

Sieć startupów

Dzięki platformie CODE_n, GFT zapewnia start-upom, pionierom technologii i doświadczonym organizacjom dostęp do globalnej sieci, która umożliwia wykorzystanie przełomowych trendów w usługach finansowych oraz inspiruje do niestandardowego podejścia.

Digital Innovation Lab

Digital Innovation Lab to miejsce, gdzie testujemy obecne i przyszłe rozwiązania bankowości cyfrowej. Wykorzystując szeroką gamę nowych urządzeń i przełomowych technologii, opracowujemy i projektujemy innowacyjne rozwiązania dla sektora bankowości.

More resources on this offering

Banking Expert Survey 2017

GFT has surveyed decision-makers in retail banks for the third consecutive year. Based on 285 interviews, the survey offers valuable insights (...)

Banking Expert Survey 2017

GFT has surveyed decision-makers in retail banks for the third consecutive year. Based on 285 interviews, the survey offers valuable insights (...)