Zdecydowana większość decydentów IT w bankach zamierza uprościć środowisko mainframe lub właśnie realizuje ten proces. Systemy klasy mainframe to rozwiązania przestarzałe, kosztowne i coraz częściej zastępowane bardziej przejrzystymi systemami.

Oferujemy proces, dzięki któremu można przeprowadzić migrację dotychczasowych aplikacji z kosztownej platformy technologicznej (takiej jak mainframe) do bardziej ekonomicznych rozwiązań. Nie wiąże się to z pogorszeniem wydajności ani bezpieczeństwa.

Dlaczego warto przekształcić swój biznes?

Obniżenie kosztów do 80%

Upraszczanie środowiska mainframe z wykorzystaniem narzędzi zwiększających produktywność to sposób na zmniejszenie kosztów operacyjnych (tj. koszty licencji i serwisowania). Maleją również ogólne koszty i zapotrzebowanie na pracowników technicznych.

Ułatwienie wyodrębniania danych

Proces migracji do nowego systemu obejmuje konwersję danych z przestarzałych systemów do relacyjnych baz danych. Wówczas można uzyskać dostęp do danych przy użyciu zapytań SQL, dzięki czemu znacznie łatwiej jest je wyodrębniać.

Nawet 5-krotny wzrost wydajności systemu

Wydajność można zwiększyć upraszczając dostęp do bazy danych i usprawniając integrację z innymi systemami informatycznymi.

Wszystkie systemy mainframe są podobne, ale proces zmiany każdego z nich przebiega w różny sposób. Dzięki bogatemu doświadczeniu w upraszczaniu systemów klasy mainframe jesteśmy świadomi takich różnic. Nasza oferta rozwiązań zawiera szeroki wybór komponentów oprogramowania do wielokrotnego użytku. W ten sposób (...)”
Fabrizio Di Peppo Delivery Manager
Fabrizio Di Peppo

Dlaczego GFT?

Jesteśmy ekspertami

W ciągu minionych 16 lat zarządzaliśmy wieloma projektami modyfikacji systemów klasy mainframe dla naszych klientów. Nasze zespoły to wykwalifikowani specjaliści, a nasi partnerzy technologiczni są liderami w sektorze upraszczania środowisk mainframe

GFT Enterprise Transformation

Nasza własna architektura transformacji (GET) zapewnia doskonałą migrację dzięki wykorzystaniu narzędzia GFT do automatycznej analizy i generowania architektury.

Projekty
fixed price

Kładziemy nacisk na dostarczanie dedykowanych rozwiązań obejmujących wszystkie fazy projektowe — od zebrania wymagań przez projektowanie, rozwój i testowanie, aż po wsparcie aplikacji.