Środowiska aplikacji w dużych organizacjach finansowych stały się tak skomplikowane, że ich efektywne utrzymanie wymaga znacznych środków. Z drugiej strony, większość dyrektorów informatyki znajduje się pod wzrastającą presją wywołaną redukcją kosztów, przyspieszaniem czasu dostarczania i implementacją najnowszych technologii wspierających działalność w odpowiedzi na wymagania klientów.

Utrzymanie aplikacji jest nie tylko czasochłonne - wymaga też szerokiego zakresu umiejętności technicznych, orientacji biznesowej i wiedzy o regulacjach. Przekazując utrzymanie strategicznych aplikacji w ręce eksperckiego partnera, banki mogą skupić uwagę swoich zespołów IT na pokonywaniu bardziej strategicznych wyzwań, decydujących o wzroście działalności.

Co więcej, eksperci w zarządzaniu oprogramowaniem mogą pomóc bankom w uzyskaniu maksimum korzyści z własnych aplikacji – przez zapewnienie aktualizacji, utrzymanie odpowiedniej skali, zapobieganie efektom „wąskiego gardła” celem optymalizacji wydajności i zapewnianie zgodności z aktualnymi regulacjami.

Dlaczego warto przekształcić swój biznes

Zapobiegaj niedoborom umiejętności

Outsourcing obsługi aplikacji daje dostęp do szerokiej puli ekspertów, zapewniając korzystny okres time-to-market (czas od momentu powstania koncepcji produktu po wprowadzenie go na rynek), dzięki czemu więcej zasobów pozostaje w Twojej dyspozycji.

Korzyści w wydajności

Zwalnianie Twojego zespołu z obowiązków związanych z obsługą oprogramowania pozwala mu w pełni skupić się na tym, co najważniejsze dla Twojej działalności: poszerzaniu funkcjonalności Twoich aplikacji celem zaspokojenia potrzeb biznesowych.

Uzyskaj maksymalne korzyści

Utrzymuj kontrolę nad kosztami działalności, jednocześnie zapewniając stałe usprawnienia techniczne przez outsourcing obsługi oprogramowania strategicznego.

Nasza sprawdzona metodyka zarządzania kompleksowymi środowiskami aplikacji ułatwia dokonywanie błyskawicznych i opłacalnych zmian – zajmiemy się skomplikowanym i czasochłonnym procesem zarządzania Twoimi systemami IT, podczas gdy Twoja organizacja skoncentruje się na maksymalizacji wartości biznesowej.”
Pere Font Martínez IT Senior Manager
Pere Font

Dlaczego GFT?

Koncentracja na technologii dla sektora finansowego

Wiedza ekspercka GFT pokrywa cały zakres produktów bankowych i systemów centralnych. Klienci zyskują dzięki stosowaniu przez nas najlepszych praktyk i procesów opracowanych na bazie głębokiego zrozumienia rynku.

Zespół ekspertów do Twojej dyspozycji

GFT jest pionierem w łączeniu modelu onshore/nearshore, umożliwiając klientom czerpanie korzyści z efektywności działań zespołu nearshore, przy jednoczesnym utrzymywaniu bezpośredniego kontaktu w swojej lokalizacji głównej.

Usługi skalowalne dostosowane do Twoich potrzeb

Bez względu na liczbę aplikacji, w zakresie zarządzania aplikacjami, GFT może odpowiedzieć na dowolne zapotrzebowanie klienta. Cele i mierniki wydajności są dostosowywane na drodze wspólnie ustalonych umów SLA, zapewniając pełną niezawodność.