Wpływ dyrektywy PSD2 sięga poza kwestie zgodności. Wejście w życie nowej regulacji będzie miało przełomowe znaczenie dla rynku bankowości.                   

Z uwagi na zasadę Access to Accounts (XS2A), która zobowiązuje banki do udostępniania danych swoich klientów zewnętrznym dostawcom usług płatności, tradycyjne banki utracą część dochodów. Kluczowym wyzwaniem stanie się zdobycie przewagi konkurencyjnej za pomocą takiego wykorzystania PSD2, które zapewni bankom pozycję atrakcyjnego dostawcy usług płatności w obrębie ich rynków.

Tradycyjne banki powinny przyjąć model Bank-as-a-Service, oparty na strategii otwartych API, aby umacniać innowacyjność aplikacji i usług.                             

Jako specjaliści w sektorze usług IT dla banków detalicznych, GFT pomoże Ci wykorzystać przełom regulacyjny na Twoją korzyść. Będziemy wspierać Twoją organizację w zdefiniowaniu i utworzeniu platformy open-API, która spełni wymagania konieczne w świetle PSD2. Platforma ta umożliwi opracowanie nowych usług na bazie szerokiej gamy funkcjonalności.

Dlaczego warto przekształcić swój biznes?

Zwiększona lojalność klientów

Banki powinny nieustannie zabiegać o utrzymanie zaangażowania klientów, wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom na preferowanych przez nich kanałach, oferując innowacyjne usługi płatności oparte na doskonałym customer experience.

Przyciągnij klientów na swoją stronę

W realiach rynku o stale zwiększającej się otwartości, klienci mają przed sobą szeroki wybór możliwości. Banki będą zmuszone konkurować w zakresie funkcjonalności i usług w takim samym stopniu jak w kwestii stóp procentowych lub warunków hipoteki.

Przewiduj potrzeby klientów

Dodatkowe możliwości up-sellingu dzięki uruchamianiu nowych usług skierowanych do klientów detalicznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, w tym analizy danych transakcyjnych celem identyfikacji potrzeb klientów na dowolnym etapie.

Zidentyfikujemy Twoje unikalne cechy wyróżniające i pomożemy przekształcić je w czynniki przewagi nad konkurencją. Zdobędziesz je za pomocą innowacyjnych usług płatności, opracowanych na bazie PSD2.”
Andreas Ebner Principal Consultant
Andreas Ebner

Dlaczego GFT?

Niezrównane kompetencje w bankowości

Mając ponad 25 lat doświadczenia w sektorze usług finansowych, GFT posiada unikalne kompetencje potrzebne do wspierania banków w implementacji PSD2.

Skorzystaj z przełomu regulacyjnego

Będziemy wspierać Twoją organizację w zdefiniowaniu i utworzeniu platformy open-API, która spełni wymagania konieczne w świetle PSD2. Platforma ta umożliwi opracowanie nowych usług na bazie szerokiej gamy funkcjonalności.

Przyjmij punkt widzenia klienta

Korzystając z własnego laboratorium customer experience, GFT bada w jaki sposób użytkownicy najchętniej korzystają z usług płatności. Dzięki temu już w momencie uruchomienia usługi będziesz miał pewność, że Twoi klienci będą z niej zadowoleni.