Od czasu kryzysu finansowego z lat 2007-2008 globalnie wprowadzane są regulacje rynkowe, ustawy i dyrektywy w celu zapewnieniu większego stopnia przejrzystości, praworządności i profesjonalizmu w branży finansowej. Jest to trudne zadanie z punktu widzenia dostosowania się do regulacji i jednoczesnym utrzymaniu rentowności.

Specjaliści GFT ds. regulacji rynkowych współpracują z czołowymi światowymi instytucjami finansowymi, aby projektować i wdrażać strategiczne, proaktywne i trwałe rozwiązania, umożliwiające uwzględnienie przyszłych potrzeb.

Nasze unikalne rozwiązanie wzoruje się na sprawdzonych metodologiach, które nie tylko zapewniają dostosowanie do najnowszych regulacji, ale pozwalają też wykorzystać możliwości oferowane przez każdy z projektów. Dla nas oznacza to podjęcie partnerskiej współpracy z klientami w celu zwiększania ich przychodów, poprawienia wydajności, ograniczenia kosztów i wyeliminowania złożoności.

Dlaczego warto przekształcić swój biznes?

Długi cykl zmian regulacyjnych

Branża usług finansowych znajduje się na początku długiego cyklu zmian regulacyjnych o trzech kluczowych cechach: ma on charakter strukturalny i globalny oraz jest dobrze skoordynowany.

Banki i firmy muszą działać zgodnie z przepisami

Banki i dostawcy usług inwestycyjnych muszą wprowadzić zarządzanie zmianami regulacyjnymi, jako element codzienności. W przeciwnym razie mogą narazić się na kary i nie dostrzec nowych możliwości.

Perspektywiczne podejście

Proaktywna postawa pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć kosztownych błędów. Posiadanie zoptymalizowanego programu zarządzania zmianami regulacyjnymi dostosowanego do potrzeb biznesowych i strategicznych pozwoli na wczesne wykrycie możliwości i ryzyk.

Szczegółowo znamy wymagania dotyczące zgodności z przepisami i wiemy, w jaki sposób problem ten ma wpływ na kwestie organizacyjne oraz na konfigurację systemów informatycznych. Dlatego wdrażane przez nas rozwiązania nie tylko spełniają bieżące wymogi, lecz także przygotowują klientów na przyszłe wyzwania.

Andreas Bongers
Executive Consultant”

Dlaczego GFT?

Ugruntowane doświadczenie

Skuteczne implementacje wymagają przekrojowej wiedzy biznesowej, technologicznej i regulacyjnej. Koncentracja wyłącznie na aspektach regulacyjnych czy technicznych może doprowadzić do wyników, które pomimo technicznej poprawności są nieoptymalne.

Techniczna i strategiczna ekspertyza

Zatrudniamy doświadczonych specjalistów w obszarze konsultingu biznesowego, IT oraz zgodności z przepisami. Korzystają oni z najlepszych praktyk oraz opracowanych przez nas metod, dostosowanych do specyfiki branży.

W świecie innowacyjnego biznesu

Mamy doświadczenie we wdrażaniu kluczowych rozwiązań technicznych i biznesowych realizowanych przez ponad 500 specjalistów GFT dla największych banków.