Ponieważ infrastruktura informatyczna banków i związane z nią budżety są pod coraz większą presją, obniżanie kosztów wciąż stanowi priorytet w tej branży. Kierownicy ds. operacyjnych coraz częściej oczekują zwiększenia efektywności operacyjnej w tempie od 10% do 20% rocznie. Najprostsze strategie obniżania kosztów zostały już jednak wdrożone, a zatem ciągłe zapewnianie wymaganych usprawnień operacyjnych staje się coraz trudniejsze.

Dlaczego warto przekształcić swój biznes?

Migracja systemów do bardziej ekonomicznych lokalizacji

Efektywność operacyjna / By inicjatywy związane z obniżeniem kosztów mogły osiągnąć sukces, muszą uwzględniać wyjątkową koncepcję biznesową, która wiąże się z szybkim zwrotem z inwestycji.

Zrozumienie wymaganych technik

Nasi specjaliści korzystają ze zwinnych metodyk zwiększania efektywności operacyjnej, kwestionując obecne modele operacyjne i procesy, a także przyspieszają proces przepływu pracy.

Ulepszona dokumentacja i kadry

Rozwiązanie GFT uwzględnia fakt, że większość informacji niezbędnych do zwiększenia efektywności operacyjnej znajduje się w istniejącej dokumentacji, bądź stanowi część kompetencji zespołu operacyjnego.

Rozwiązanie GFT uwzględnia fakt, że większość informacji niezbędnych do zwiększenia efektywności operacyjnej znajduje się w istniejącej dokumentacji lub stanowi część wiedzy zespołu operacyjnego. Wiele instytucji finansowych nie ma jednak możliwości lub nie dysponuje odpowiednimi technikami umożliwiającymi (...)”
Graeme Wood Joint Post Trade Practice Lead
ContactTeaser

Dlaczego warto przekształcić swój biznes

Wzrost efektywności i obniżenie kosztów

Dekompozycja user stories na dwutygodniowe cykle dostarczania, które następnie są zatwierdzone i priorytetyzacja zgodnie z wymaganiami biznesu. Proces jest powtarzany dla każdego zbioru scenariuszy, aż do zakończenia projektu.

Doświadczeni specjaliści operacyjni

Okazja do wymiany wiedzy i opinii w organizacji oraz implementacji zasadniczych zmian z wykorzystaniem szybkiego, iteracyjnego, mierzalnego procesu realizowanego przez doświadczony i kompetentny zespół GFT.

Najlepsze cele biznesowe

Zwinne określenie priorytetów zapewnia elastyczność w przypadku zmiany priorytetów i skalowalnych procesów analizy i implementacji, które mogą obejmować konkretne zagadnienia, poszczególne departamenty lub wiele obszarów operacyjnych jednocześnie.