GFT może się pochwalić najdłuższym stażem partnera o statusie Advent Geneva Premier Consulting Partner. Nasi eksperci oferują specjalistyczne rozwiązania z zakresu konsultingu technologicznego i biznesowego. Jesteśmy idealnym partnerem dla funduszy hedgingowych, instytucji zarządzających aktywami, firm typu prime broker oraz administratorów funduszy. Jesteśmy zaangażowani w  zapewnianie jak największych korzyści podmiotom z obszaru buy-side poprzez dostarczanie usług od aktualizacji oprogramowania, po implementację  kompletnych platform.

Jako specjaliści systemów middle i back office zapewniamy największą elastyczność tworzenia rozwiązań niestandardowych. Oferujemy usługi w zakresie  optymalizacji budżetu i bieżących operacji w działach IT, dzięki rozbudowanej gamie rozwiązań nearshore w modelu współpracy z klientem, (co-sourcing). Od 2006 r. współpracowaliśmy z ponad siedemdziesięcioma ważnymi klientami z obszaru inwestycji alternatywnych.

Dlaczego warto przekształcić swój biznes?

Rozwiązywanie problemów organizacyjnych

Implementacja, aktualizacja i adaptacja platformy Geneva nie musi spoczywać na barkach organizacji. Dzięki fachowej wiedzy i doświadczeniu nasz zespół może ułatwić realizację tego zadania.

Ograniczanie obciążeń operacyjnych

Implementacja nowego systemu może okazać się sporym obciążeniem dla zespołu, który oprócz codziennych zadań musi również zarządzać implementacją. Nasi konsultanci zapewniają wsparcie, umożliwiając skoncentrowanie się na działalności strategicznej.

Eliminowanie zadań manualnych

Manualne wykonywanie zadań dotyczących dużej ilości danych może stanowić duże obciążenie i doprowadzić do kosztownych pomyłek. Ograniczymy codzienne nakłady pracy, wykorzystując wieloletnie doświadczenie i zaawansowaną technologię.

Specialiści GFT, pracujący z klientami w modelu on-site, w połączeniu z silnymi kompetencjami konsultantów operacyjnych, technicznych i biznesowych pracujących w centrach nearshoringowych, zapewniają klientom wyjątkową wartość dodaną”
Alfredo Neves Client Unit Director - Asset Management
Alfredo Neves

Dlaczego GFT?

Specjaliści obszaru buy-side

Nasze doświadczenie to ponad dwadzieścia lat pracy nad operacjami w dziedzinie inwestycji alternatywnych. Zapewniamy specjalistyczną wiedzę na temat systemów back- i middle office klientom, korzystającym z licencjonowanych platform księgowości.

Partnerska współpraca (co-sourcing)

Ten model umożliwia zwinne zarządzanie technologią i rozwojem oprogramowania. Nasze centra kompetencyjne utrzymują koszty na optymalnym poziomie, zapewniając najwyższą jakość i eliminując przeszkody związane z komunikacją i różnicą stref czasowych.

Skalowane rozwiązania

Posiadamy bogate doświadczenie w usprawnianiu, przetwarzaniu, tworzeniu i implementacji rozwiązań zwiększających długo- i krótkoterminową wydajność operacyjną. Nasza ekspertyza obejmuje ewaluację, transformację i wsparcie platform typu enterprise.

Alternative Investment Services Summary

Data Quality

Big Data

Alternative Investment Services Summary

Data Quality

Big Data