Wyzwaniem dla klientów korzystających z systemu Global One jest to, że jest on obecny na rynku od ponad 20 lat. Znalezienie osób dysponujących specjalistycznymi kompetencjami i umiejętnościami programistycznymi niezbędnymi do jego wsparcia jest trudne i kosztowne.

GFT to jeden z głównych dostawców usług dla systemu Global One. Oferujemy innowacyjne podejście, które umożliwia naszym klientom rozwiązanie problemu dostępności unikalnych kompetencji, a w konsekwencji ograniczenie kosztów, skuteczne zarządzanie ryzykiem i stworzenie nowych możliwości biznesowych

Dlaczego warto przekształcić swój biznes ?

Wiodący system do obsługi papierów wartościowych

System Global One jest używany w ponad 100 instytucjach na świecie, w tym w większości banków inwestycyjnych. Popularność systemu wynika z jego funkcjonalności, aktualnie jednak system stawia przed bankami nowe wyzwania.

Oprogramowanie wokół Global One

Wiele banków tworzy kolejne warstwy oprogramowania opartego na systemie Global One w celu zwiększenia jego funkcjonalności, co w konsekwencji pozbawia bezpośredniego dostępu wielu użytkowników. System jest stosowany głównie w obszarze back office.

Wzrost efektywności operacyjnej

GFT zapewnia możliwości obniżenia kosztów, ograniczenia ryzyka i zwiększenia efektywności operacyjnej, dzięki czemu można przekierować uwagę na inicjatywy biznesowe, tworzące nowe źródła przychodów.

Aktualizacje systemu Global One mogą być złożonym przedsięwzięciem wymagającym poświęcenia czasu na planowanie, wykonanie operacji i przetestowanie środowiska. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie aktualizacji, a ponadto stosujemy metodyczne i sprawdzone podejście, które pozwala znacznie ograniczyć problemy (...)”
Andrew Rossiter Head of Technology Services
Andrew Rossiter

Dlaczego GFT?

Aktualizacje aplikacji i systemu Linux

Dzięki naszemu doświadczeniu w obszarze usług zarządzanych Global One, instytucje finansowe mogą kontrolować koszty, zapewnić stabilność systemu i zwiększyć efektywność oraz ograniczyć ryzyko i rozbudować funkcjonalność.

Metodyka ITIL i najlepsze praktyki

Nasz zespół składa się z doświadczonych ekspertów technicznych, a także ekspertów merytorycznych. Każda usługa z założenia odznacza się elastycznością, co pozwala uwzględnić wymagania dynamicznego środowiska biznesowego.

Zarządzanie incydentami i aplikacjami

• Zarządzanie usługami: problemami, zmianami, dostępnością
• Rozwój: dostarczanie nowych interfejsów o rozbudowanej funkcjonalności
• Testowanie: wydajność systemu, testy porównawcze, automatyczne testy regresji.

Downloads and case studies