Liczne regulacje rynkowe w połączeniu z presją ze strony polityków i udziałowców prowadzą do zasadniczych zmian na światowych rynkach finansowych, co generuje również zmiany w sposobie działania front office w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Aby utrzymać rentowność, firmy muszą  badać swoją działalność, linie produktów i poszczególne transakcje. Na tej podstawie będą mogły oszacować marżę i zaoferować konkurencyjne ceny.

Osiągnięcie wymaganego stopnia przejrzystości kapitału, rachunkowości i kosztów operacyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu zdolności do oceny skutków zmian, wyłącznie w oparciu o prognozy to trudne cele, ale warte każdego wysiłku.  Przewaga konkurencyjna jest możliwa poprzez osiągnięcie wymaganego poziomu przejrzystości oraz zabezpieczenie dostępu do informacji wspomagających zarządzanie oraz wyceny w czasie rzeczywistym. Pełna wiedza o kapitale i podstawie kosztów jest niezbędna do precyzyjnego dostosowania działalności i dostrzegania możliwości usprawnień.

Dlaczego warto przekształcić swój biznes?

Jakie są zyski i koszty?

Kompletny system wskaźników MIS zgodny z obraną linią działania wyznacza drogę do bardziej efektywnych strategii i ukierunkowanego rozwoju.

Zyskaj przewagę konkurencyjną

Dostarczenie w czasie rzeczywistym kluczowych wskaźników MIS do działów zleceń rynkowych (Front Office Trading Desks) daje poważny atut w utrzymaniu konkurencyjności.

Precyzyjny bilans płatności i kosztów

Wykorzystanie MIS w oparciu o aktualne dane doskonałej jakości, pozwala firmom poznać czynniki generujące koszty w płatnościach i usługach oraz wspiera proces decyzyjny dotyczący zatrzymania konkretnych procesów in-house lub ich outsourcingu.

Czeka nas kolejny etap innowacji dotyczących front office w obliczu dostarczania danych w czasie rzeczywistym oraz przedtransakcyjnych analiz danych. Należy pamiętać, że infrastruktura i procesy front office pozostawały często odmienne od pozostałej części firmy”
Andrew Rossiter Head of Technology Services
Contact Teaser

Dlaczego GFT?

Bogate doświadczenie w obszarze Front Office

Oferujemy usługi strategicznego konsultingu biznesowego, realizujemy projekty i ułatwiamy obsługę technologii w wielu dziedzinach bankowości.

Rozumiemy problemy i wyzwania

Zatrudniamy doświadczonych specjalistów w obszarze konsultingu biznesowego, IT oraz zgodności z przepisami. Korzystają oni z najlepszych praktyk oraz opracowanych przez nas metod, dostosowanych do specyfiki branży.

W świecie innowacyjnego biznesu

Możemy pochwalić się wyjątkowymi sukcesami we wdrażaniu kluczowych rozwiązań realizowanych przez ponad 500 specjalistów GFT, spełniających wymagania największych banków.