Zarządzanie ryzykiem to coraz ważniejsze zagadnienie, które nabiera znaczenia dla wszystkich interesariuszy sektora bankowości. Obecnie ryzyko to kluczowy czynnik biznesowy oraz niezwykle istotny element procesu podejmowania decyzji. Banki przeznaczają sporą część budżetów na rozwiązania technologiczne pomiaru ryzyka. Wymagania w tym obszarze podlegają jednak ciągłym zmianom, przez co zarządzanie ryzykiem często przeradza się w poważne wyzwanie.

Dlaczego warto przekształcić swój biznes?

Zarządzanie ryzykiem w różnych obszarach

Projektujemy, opracowujemy i implementujemy rozbudowane rozwiązania do zarządzania ryzykiem, by spełnić oczekiwania klienta i realizować jego cele strategiczne.

Skuteczna implementacja

Dzięki naszym usługom i doświadczeniu, klienci mogą uzyskać przewagę konkurencyjną, wykorzystując zalety nowego środowiska transakcyjnego i jednocześnie spełniając restrykcyjne wymogi regulacyjne.

Najlepsze praktyki oceny ryzyka

Implementujemy procesy i systemy do zarządzania różnymi rodzajami i źródłami ryzyka oraz systemy wspomagające procesy decyzyjne.

Rozumiemy mechanizmy zarządzania ryzykiem, problemy i wyzwania w tym zakresie. Zdobyliśmy doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem, skarbowością oraz w obszarze front office, dzięki współpracy z największymi światowymi bankami inwestycyjnymi. Zarządzanie ryzykiem jest coraz bardziej istotne, dlatego wdrożenie (...)”
Andrew Rossiter Head of Technology Services
Contact Teaser

Dlaczego GFT?

Sukces w nowym środowisku

Wyznaczyliśmy mierniki i limity marży oraz ekspozycji na ryzyko. Na tej podstawie opracowaliśmy docelowy model operacyjny oraz procesy i mechanizmy kontroli dla usług najwyższej jakości dla największych banków.

Zrozumienie problemów i wyzwań

Zaprojektowaliśmy architekturę docelową dla infrastruktury zarządzania ryzykiem taktycznym i strategicznym w usługach dla największych banków. Dysponujemy mechanizmami do zarządzania ryzykiem taktycznym.

Wieloletnie doświadczenie

Oferujemy zintegrowaną platformę do zarządzania ryzykiem rynkowym, kredytowym oraz zarządzania limitami.

Downloads and case studies

Attribution of risk measures for improved risk and capital control

Higher capital requirements and stronger risk aversion are making capital a scarcer resource and managing risk is becoming more critical.

Risk MI

Attribution of risk measures for improved risk and capital control

Higher capital requirements and stronger risk aversion are making capital a scarcer resource and managing risk is becoming more critical.

Risk MI