Raporty mierników ryzyka są tworzone ad hoc najczęściej na koniec dnia (CoB). Ponieważ raportowanie to obciążenie dla systemu i procesów, trudno jest zapewnić bieżące agregowanie danych przy użyciu istniejących platform.

Aby sprostać tym wyzwaniom, opracowaliśmy i zaimplementowaliśmy funkcję do agregowania mierników ryzyka. Pomaga rozwiązywać problemy w obszarach ryzyka rynkowego i kredytowego, zgodności z przepisami, zabezpieczeń, ryzyka operacyjnego, a także analizy danych, zysków i strat.

Zarówno rozwiązaniom komercyjnym, jak i open source brakuje zaawansowanych mechanizmów agregacji o modułowej budowie. Chodzi tu o narzędzia, które byłyby w stanie obliczać wymagane złożone mierniki ryzyka na podstawie obszernego zbioru danych wyjściowych generowanych przez platformy front office i middle office  służące do obsługi sieci wycen. Proces agregowania ryzyka zazwyczaj opiera się na trudnej do skalowania technologii i wymaga określenia modelu wymiarów przed ustaleniem możliwych zapytań.

Dlaczego warto przekształcić swój biznes?

Zagadnienia biznesowe

Istnieje coraz większa potrzeba szybkiej implementacji mechanizmów agregowania, które jako ‘akcelerator kodu’ mogą być udoskonalone i poszerzone pod kątem dedykowanych rozwiązań.

Mierniki ryzyka

Aktualne systemy oferują hierarchiczne, liniowe, wielowymiarowe mechanizmy obliczania mierników ryzyka. W odpowiedzi na wymagania użytkowników powstały rozmaite schematy, ale te dopasowane do nowych potrzeb, można tworzyć w czasie rzeczywistym.

Real – time data

Analiza danych przy użyciu wskaźników opartych na wymiarze czasu lub narzędzi do specjalistycznych analiz wybranych obszarów. Architektura jest skalowalna i posiada zdefiniowane mierniki ryzyka zgodnie z regulacją BCBS239.

Rozwiązanie GFT polega na zastosowaniu złożonych, opartych na scenariuszach, modeli finansowych do analizy dużych ilości danych przy uwzględnieniu korelacji i różnych wpływów. Zazwyczaj osiągnięcie takich wyników trwa kilka tygodni, podczas gdy możliwe jest ograniczenie ryzyka realizacji i czasu implementacji (...)”
Andrew Rossiter Head of Technology Services
Andrew Rossiter

Dlaczego GFT?

Ekspertyza biznesowa i techniczna

Platforma GFT do agregowania danych wykonuje operacje o skomplikowanej logice na olbrzymich zbiorach danych w czasie rzeczywistym. GFT Risk MI opiera się na systemie analizy biznesowej i dostarcza mierniki ryzyka i informacje w czasie rzeczywistym.

Standardowy model mierników branżowych

Platforma GFT do agregowania danych wykonuje operacje o skomplikowanej logice na olbrzymich zbiorach danych w czasie rzeczywistym. GFT Risk MI opiera się na systemie analizy biznesowej i dostarcza mierniki ryzyka i informacje w czasie rzeczywistym.

Wizualizacje

Wizualizacje oparte są na najnowszych platformach HTML 5, które obejmują obszary ryzyka, dystrybucji, transakcji, sprzedaży, kontroli produktu i wymagań regulacyjnych. Najlepsze praktyki i znajomość branży napędzają strategiczne myślenie użytkowników

Downloads and case studies

Risk MI

Data Quality

Data Governance

Risk MI

Data Quality

Data Governance