Od czasu kryzysu finansowego z lat 2007-2008 globalnie wprowadzane są regulacje rynkowe, ustawy i dyrektywy w celu zapewnienia większego stopnia przejrzystości, praworządności i profesjonalizmu w branży finansowej. Jest to trudne zadanie z punktu widzenia dostosowania się do regulacji i jednoczesnym utrzymaniu rentowności.

Specjaliści GFT ds. regulacji rynkowych współpracują z czołowymi światowymi instytucjami finansowymi, aby projektować i wdrażać strategiczne, proaktywne i trwałe rozwiązania, umożliwiające uwzględnienie przyszłych potrzeb.

Nasze unikalne rozwiązanie wzoruje się na sprawdzonych metodologiach, które nie tylko zapewniają dostosowanie do najnowszych regulacji, ale pozwalają też wykorzystać możliwości oferowane przez każdy z projektów. Dla nas oznacza to podjęcie partnerskiej współpracy z klientami w celu zwiększania ich przychodów, poprawienia wydajności, ograniczenia kosztów i wyeliminowania złożoności.

Dlaczego warto przekształcić swój biznes?

Długi cykl zmian regulacyjnych

Branża usług finansowych znajduje się na początku długiego cyklu zmian regulacyjnych o trzech kluczowych cechach: ma on charakter strukturalny i globalny oraz jest dobrze skoordynowany.

Banki i firmy muszą działać zgodnie z przepisami

Banki i dostawcy usług inwestycyjnych muszą wprowadzić zarządzanie zmianami regulacyjnymi, jako element codzienności. W przeciwnym razie mogą narazić się na kary i nie dostrzec nowych możliwości.

Perspektywiczne podejście

Proaktywna postawa pozwoli zaoszczędzić czas i uniknąć kosztownych błędów. Posiadanie zoptymalizowanego programu zarządzania zmianami regulacyjnymi dostosowanego do potrzeb biznesowych i strategicznych pozwoli na wczesne wykrycie możliwości i ryzyka.

Pomagamy klientom zrozumieć skutki zmian w przepisach, aby następnie wdrożyć właściwe rozwiązania.”
Andrew Rossiter Head of Technology Services
Contact Teaser

Dlaczego GFT?

Ugruntowane doświadczenie

Skuteczne implementacje wymagają przekrojowej wiedzy biznesowej, technologicznej i regulacyjnej. Koncentracja wyłącznie na aspektach regulacyjnych czy technicznych może doprowadzić do wyników, które pomimo technicznej poprawności są nieoptymalne.

Techniczna i strategiczna ekspertyza

Zatrudniamy doświadczonych specjalistów w obszarze konsultingu biznesowego, IT oraz zgodności z przepisami. Korzystają oni z najlepszych praktyk oraz opracowanych przez nas metod, dostosowanych do specyfiki branży

W świecie innowacyjnego biznesu

Mamy doświadczenie we wdrażaniu kluczowych rozwiązań technicznych i biznesowych realizowanych przez ponad 500 specjalistów GFT dla największych banków.