GFT Regulatory Change Management Service to zestaw trzech potężnych narzędzi, które wspierają firmy w stawianiu czoła wyzwaniom związanym z regulacjami.

Regulatory Document Manager dostarcza bieżących informacji na temat zmian regulacyjnych, pobierając i łącząc dane z różnych źródeł. To umożliwia firmie ocenę wpływu każdej klauzuli, oddelegowanie zadań i monitorowanie statusu.

GFT Architectural Visualiser zapewnia niezbędne połączenie między wymaganiami regulacyjnymi a procesami biznesowymi. Korzystając z analiz regulacyjnych, generuje kompleksowe wymagania biznesowe dla każdej regulacji i klasy aktywów.

Konsola Regulatory Risk Manager wykorzystuje potężny silnik workflow w celu zebrania informacji i ukazania progresji po każdym ważnym etapie. Pokazuje ona zakończone i zaległe zadania firmy.

GFT Regulatory Change Management Service pozwala firmom strukturyzować i koordynować swą odpowiedź na globalne zmiany w regulacjach.

To rozwiązanie GFT zdobyło nagrodę Banking Technology 2015 za „Najlepsze zastosowanie technologii informatycznych w dziedzinie ryzyka/zmian regulacyjnych”.

Dlaczego warto przekształcić swój biznes?

Poziom skomplikowania zmian regulacyjnych

Zwiększające się potrzeby efektywności w analizie regulacji - firmy oczekują dokumentów wymagań biznesowych najwcześniej jak to możliwe. Zmiana regulacyjna może być efektywnie wdrożona z pełną dokumentacją audytową procesu.

Jakość danych

Jakość danych odgrywa obecnie kluczową rolę, co oznacza, że CDO i funkcje zabezpieczające muszą być zgodne zarówno z celami, jak i priorytetami.

Ryzyko związane z regulacjami

Istnieje obecnie wiele skomplikowanych regulacji, które ze wzgledu na niekompletną dokumentację mogą pozostać niezauważone, co może skutkować karami i ostrzeżeniami.

GFT Regulatory Change Management Service to inteligentny sposób na koordynację zgodności regulacyjnej. Poprawia elastyczność i czas reakcji, a także zapewnia stabilne redukcje kosztów.

Połączenie eksperckich metod i światowej klasy technologii pozwala śledzić i zarządzać globalną implementacją regulacji (...)”
Andrew Rossiter Head of Technology Services
Contact Teaser

Dlaczego GFT?

GFT Regulatory Risk Manager

Rozwiązanie autorstwa GFT wizualizuje wpływ zmian regulacyjnych za pomocą konsoli oraz przeglądu statusu wszystkich regulacji wpływających na firmy.

Zredukuj poziom skomplikowania i ryzyko

Śledź stopnie ukończenia oraz aktualizacje niepełnych obszarów aby uzyskać pełną zgodność.

Rozpisanie procesów end-to-end

Istnieje możliwość wyświetlenia każdej regulacji, co ułatwia zidentyfikowanie problemów. Procesy zorientowane na działania sprawiają, że każdy użytkownik zna swój zakres odpowiedzialności.