Realia międzyludzkiej komunikacji, interakcji i konsumpcji uległy radykalnym zmianom. Nowe zwyczaje konsumentów wymagają, by firmy ubezpieczeniowe były bardziej proaktywne, oferując rozwiązania poprawiające poziom obsługi klienta poprzez udostępnienie zintegrowanych kanałów kontaktu.

Oprócz reagowania na nowe potrzeby ubezpieczyciele muszą nieustannie oferować nowe produkty i usługi z wykorzystaniem procesów zaprojektowanych pod kątem poprawy zarówno wydajności, jak i elastyczności. Nowe zasady są ważne nie tylko dla samych firm ubezpieczeniowych, lecz także dla ich sieci dystrybucyjnych.

Powyższe zmiany w branży sprawiają, że ukierunkowywanie działalności biznesowej na klienta nabiera coraz większego znaczenia. Ponadto klienci i firmy potrzebują wielu kanałów dostępu do danych. Jednocześnie cała branża podąża w stronę funkcjonalności samoobsługowych ze zintegrowanymi procesami i systemami, które pozwalają usprawnić świadczenie usług.

Zakres naszych usług obejmuje:

  • zarządzanie roszczeniami
  • ukierunkowanie na klienta
  • kanały cyfrowe
  • wzrost wydajności infrastruktury IT

Dlaczego warto przekształcić swój biznes?

Zarządzanie wielokanałowe

Firmy powinny zarządzać procesami interakcji poprzez rożnorodne kanały z klientami i partnerami oraz w zintegrowany sposób.

Zarządzanie roszczeniami: proces krytyczny

W przypadku firm ubezpieczeniowych zarządzanie roszczeniami to najważniejszy czynnik interakcji z klientem. Dlatego opracowaliśmy aplikacje, które pomagają klientom zarządzać otwarciem procesu obsługi roszczeń i śledzić zarządzanie roszczeniami.

Transformacja cyfrowa

Nowoczesny klient chce wchodzić w interakcję z firmą za pomocą ulubionego urządzenia w dogodnym dla siebie momencie, w intuicyjny i ciekawy sposób. Wszystkie te czynniki zależą od konkretnej sytuacji, a proces nie zawsze przebiega w ten sam sposób.

Cyfryzacja przemysłu ubezpieczeniowego postępuje na dwóch frontach. Z perspektywy konsumenta, oznacza pojawienie się bardziej spersonalizowanych produktów ubezpieczeniowych oraz nowe, szybsze i wygodniejsze kanały interakcji. Od strony operacyjnej, optymalizacja i automatyzacja procesów pozwala na znaczące (...)”
Manuel Lavín Executive Director and CDO
Manuel Lavin

Dlaczego GFT?

Specjaliści sektora ubezpieczeń

GFT specjalizuje się w dostarczaniu niezawodnych, innowacyjnych rozwiązań IT dla sektora ubezpieczeń. Nasze usługi obejmują doradztwo oraz zarządzanie technologią i aplikacjami w szerokim zakresie.

Znajomość potrzeb
klientów

Zdobyliśmy pozycję partnera najważniejszych światowych firm ubezpieczeniowych. Zawdzięczamy to specjalistycznej wiedzy technologicznej, którą łączymy z umiejętnością skutecznego zarządzania projektami i wnikliwą znajomością branży.

Globalny
partner

GFT od ponad 25 lat jest znana ze specjalistycznej wiedzy technologicznej, potencjału innowacyjnego i wyjątkowej jakości. Nasz globalny zespół współpracuje z klientami światowego formatu, stanowiąc siłę napędową w transformacji ich biznesu.