Realia międzyludzkiej komunikacji, interakcji i konsumpcji uległy radykalnym zmianom. Nowe zwyczaje konsumentów wymagają, by firmy ubezpieczeniowe były bardziej proaktywne, oferując rozwiązania poprawiające poziom obsługi klienta poprzez udostepnienie  zintegrowanych kanałów kontaktu.

Oprócz reagowania na nowe potrzeby ubezpieczyciele muszą nieustannie oferować nowe produkty i usługi z wykorzystaniem procesów zaprojektowanych pod kątem poprawy zarówno wydajności, jak i elastyczności. Nowe zasady są ważne nie tylko dla samych firm ubezpieczeniowych, lecz także dla ich sieci dystrybucyjnych.

Powyższe zmiany w branży sprawiają, że ukierunkowywanie działalności biznesowej na klienta nabiera coraz większego znaczenia. Ponadto klienci i firmy potrzebują wielu kanałów dostępu do danych. Jednocześnie cała branża podąża w stronę funkcjonalności samoobsługowych ze zintegrowanymi procesami i systemami, które pozwalają usprawnić świadczenie usług.

Dlaczego warto przekształcić swój biznes?

Wydajność sprzedaży i marketingu

Jest to możliwe dzięki sprawnym rozwiązaniom projektowym, które optymalizują komfort obsługi klienta przy użyciu różnorodnych urządzeń i systemów operacyjnych i dzięki oparciu ofert na zintegrowanym systemie zarządzania treścią.

Transformacja cyfrowa

Nowoczesny klient chce wchodzić w interakcję z firmą za pomocą ulubionego urządzenia w dogodnym dla siebie momencie, w intuicyjny i ciekawy sposób. Wszystkie te czynniki zależą od konkretnej sytuacji, a proces nie zawsze przebiega w ten sam sposób.

Minimalny wskaźnik utraty klientów

Firmy ubezpieczeniowe mogą nawiązać bliższe relacje z klientem, oferując mu spersonalizowane rozwiązania dostosowane do różnych urządzeń i konkretnych potrzeb.

Ubezpieczyciele wciąż kładą główny nacisk na komfort obsługi. Klient chce się komunikować za pomocą ulubionego urządzenia w dogodnym dla siebie momencie - w intuicyjny i ciekawy sposób. Nasze usługi zapewniają strategie i podstawy techniczne do realizacji sprawnych, dynamicznych metod prowadzenia interakcji (...)”
Umberto Zanchi Insurance Sales
Umberto Zanchi

Dlaczego GFT?

Specjaliści sektora ubezpieczeń

GFT jest wiodącym specjalistą w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań cyfrowych. Responsive web design, zintegrowane kanały i personalizacja interfejsów użytkownika to tylko niektóre spośród wielu kluczowych funkcji oferowanych w ramach rozwiązań GFT.

Znajomość potrzeb sektora ubezpieczeń

Łącząc technologiczną ekspertyzę z projektami cyfrowymi oraz dogłębną znajomością branży ubezpieczeń, GFT zdobyła pozycję niezawodnego partnera najważniejszych światowych firm ubezpieczeniowych.

Globalny
partner

GFT od ponad 25 lat jest znana ze specjalistycznej wiedzy technologicznej, potencjału innowacyjnego i wyjątkowej jakości. Nasz globalny zespół współpracuje z klientami światowego formatu, stanowiąc siłę napędową w transformacji ich biznesu.

Insurance

Digital Payment

Digital Platforms

Insurance

Digital Payment

Digital Platforms