• Automatyzacja procesów zarządzania infrastrukturą informatyczną z wykorzystaniem modelu ITIL
 • Doświadczenie potrzebne w obsłudze rozwiązań ServiceNow i jego integracji z innymi systemami (np. SAP)
 • Wdrażanie rozwiązań do optymalizowania środowiska mainframe opartych na systemach i aplikacjach
 • Centrum kompetencji (ponad 20 lat udokumentowanych sukcesów)
 • Analiza kontekstowa: maksymalny zakres optymalizacji przy minimalnych nakładach inwestycyjnych
 • Obniżanie kosztów środowiska mainframe i optymalizowanie jego wydajności
 • Skonsolidowana metodyka do wykrywania problemów i wskazywania dostępnych rozwiązań, które można zastosować w systemach oprogramowania
 • Tworzenie komponentów do współpracy z systemem CICS (w trybie 24/7)
 • Narzędzia do zintegrowanego zarządzania portfelem projektów, np. pakiet Cardinis Suite firmy GFT:
 • Procesy biura zarządzania programem (PMO), wyznaczanie priorytetów, zarządzanie ryzykiem i zasobami, zarządzanie projektem i programem, analiza portfela
 • Zarządzanie finansami i rozliczanie projektów
 • Integrowanie z interfejsami, połączeniami i nakładkami do współpracy z modelami SAP, Jira i Function Point

 

Dlaczego warto przekształcić swój biznes?

Obniżanie kosztów

- operacyjnych w wielu obszarach kosztów licencji i utrzymania z wykorzystaniem narzędzi zwiększających produktywność,
- personelu poprzez ograniczanie zależności od pracowników technicznych.

Łatwość integrowania danych

Poprawa wydajności infrastruktury IT obejmuje konwersję danych z przestarzałych systemów do relacyjnych baz danych. Pozwala to uzyskać dostęp do rekordów przy użyciu zapytań SQL, co w natychmiastowy sposób ułatwia integrowanie danych.

Łatwość poprawy wydajności systemów

Wydajność można zwiększyć, wykorzystując wiele dostępnych otwartych platform.

Wszystkie systemy mainframe są podobne, ale proces zmiany każdego z nich przebiega w różny sposób. Dzięki bogatemu doświadczeniu w upraszczaniu systemów klasy mainframe jesteśmy świadomi takich różnic. Nasza oferta rozwiązań zawiera szeroki wybór komponentów oprogramowania do wielokrotnego użytku. W ten sposób (...)”
Fabrizio Di Peppo Delivery Manager
Fabrizio Di Peppo

Dlaczego GFT?

Nasi eksperci pracują z ekspertami klienta

GFT udostępnia pracowników z odpowiednim kwalifikacjami i doświadczeniem, by umożliwić działom IT automatyzacje procesów za pomocą rozwiązań konfiguracyjnych i integracyjnych z innymi systemami (SAP).

Centrum kompetencyjne

Od ponad 20 lat dostarczamy projekty związane z optymalizacją środowisk mainframe. Kierujemy się zasadą osiągnięcią maksymalnych korzyści klienta przy minimalnej inwestycji w każdym projekcie.

Projekty
fixed price

GFT kładzie nacisk na dostarczanie dedykowanych rozwiązań obejmujących wszystkie fazy projektowe — od zebrania wymagań przez projektowanie, rozwój i testowanie, aż po wsparcie aplikacji.

Insurance

Mainframe Optimisation

Mainframe Downsizing

Insurance

Mainframe Optimisation

Mainframe Downsizing