• Ponad 50 specjalistów przeszkolonych w zakresie produktów Guidewire (dotyczy systemu Claim Center)
  • Doświadczenie w realizacji projektów we Włoszech, Brazylii, Wielkiej Brytanii i RPA; współpraca w modelu on-site i nearshore
  • Analiza korzyści i ocena projektów wdrożeniowych takich jak konfigurowanie, integrowanie i migracja danych
  • Stosowanie zwinnych metodologii (agile)
  • Udostępnienie akceleratorów dostosowanych do włoskich przepisów, migracja danych i integracja dokumentów
  • Usługi powdrożeniowe w zakresie zarządzania aplikacjami i pomocy przy uaktualnianiu wersji oprogramowania
  • Podniesienie kwalifikacji procesowych i funkcjonalnych oraz usprawnienie nadzoru nad transformacją we współpracy z firmami doradczymi ds. roszczeń

Świadczymy usługi wdrażania systemu Guidewire Claim Center. Pomagamy firmom tworzyć mobilne rozwiązania do zarządzania roszczeniami wraz z integracją systemów po stronie back-endu i ułatwiamy automatyzację obiegu dokumentów dotyczących roszczeń.

Dlaczego warto przekształcić swój biznes?

Zarządzanie roszczeniami

W przypadku firm ubezpieczeniowych zarządzanie roszczeniami to najważniejszy czynnik interakcji z klientem. Dlatego stworzyliśmy aplikacje, które pomagają klientom zarządzać otwarciem procesu obsługi roszczeń i śledzić zarządzanie roszczeniami.

Niższe
koszty

Wydajne zarządzanie roszczeniami to sposób na obniżenie kosztów i lepsze wykorzystanie zasobów. Ze względu na bliskie powiązania między zarządzaniem roszczeniami a zapobieganiem oszustwom, skuteczna obsługa roszczeń ułatwia walkę z nadużyciami.

Transformacja cyfrowa

Nowoczesne systemy back-endowe to warunek przeprowadzenia transformacji cyfrowej. Transformacji nie da się zrealizować w firmie, która nie dokonała profesjonalnej reorganizacji systemów backendowych i nie wdrożyła niezawodnych procesów biznesowych.

Wielu ubezpieczycieli wciąż realizuje podstawowe procesy biznesowe przy użyciu starzejących się systemów. Taka sytuacja stwarza poważne wyzwania dotyczące zarówno wyników biznesowych, jak i kosztów operacyjnych.
Aby pokonać te ograniczenia, należy zastąpić system zarządzania roszczeniami najlepszym w swojej (...)”
Umberto Zanchi Insurance Sales
Umberto Zanchi

Dlaczego GFT?

Specjaliści sektora ubezpieczeń

GFT specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań IT dla tego sektora. Zatrudniamy ponad 50 specjalistów w zakresie produktów Guidewire i odgrywamy decydującą rolę w kluczowych projektach realizowanych we Włoszech, Brazylii, Wielkiej Brytanii i RPA.

Znajomość potrzeb klientów

GFT zdobyła pozycję partnera najważniejszych światowych firm ubezpieczeniowych. Zawdzięczamy to specjalistycznej wiedzy technologicznej, którą łączymy z umiejętnością skutecznego zarządzania projektami i wnikliwą znajomością branży.

Globalny
partner

GFT od ponad 25 lat jest znana ze specjalistycznej wiedzy technologicznej, potencjału innowacyjnego i wyjątkowej jakości. Nasz globalny zespół współpracuje z klientami światowego formatu, stanowiąc siłę napędową w transformacji ich biznesu.

Insurance

Digital Payment

Insurance

Digital Payment