Zapraszamy do lektury publikacji, w której dzielimy się dziesięcioma konkretnymi przykładami wdrożeń chmury w dużych instytucjach głównie z sektora finansowego.

Specjaliści GFT w zwięzły sposób pokazują jak migrować małe fragmenty organizacji do rozwiązań chmurowych, włączając w to wysoce wrażliwe dane, ale też dzielą się wiedzą na temat spektakularnych wdrożeń, takich jak budowa banku od zera.

Od pustego konta AWS do wirtualnego banku w 18 miesięcy

W budowie banku uczestniczyła niespełna setka inżynierów GFT w znakomitej większości pochodzących z Polski, którzy pracowali w kilku odrębnych zespołach. Sercem banku został nowoczesny, gotowy system corebankingowy Vault firmy Thought Machine.

Jak to się robi w globalnych bankach?

Dzięki opracowaniu skutecznej infrastruktury maszyn wirtualnych, bank był w stanie dokonać pierwszej tego rodzaju migracji danych wysoce wrażliwych do chmury, zachowując pełną kontrolę nad danymi oraz dotychczasowy, wysoki poziom bezpieczeństwa.

Skok w wydajności i ogromne oszczędności

Dynamiczna i w pełni zautomatyzowana kontrola zużycia zasobów chmurowych pozwoliła na rekordowe wyniki: wzrost rzędu 2000% w zakresie zdolności przetwarzania dużych danych przy jednoczesnym zapewnieniu 8-krotnej redukcji kosztów przetwarzania.

W swojej publikacji chcieliśmy podzielić się kilkoma wyselekcjonowanymi, praktycznymi przykładami, jak sprytnie i przy pomocy odpowiednich narzędzi zmigrować pewne rodzaje systemów do chmury, nie robiąc przy tym rewolucji już na wstępie.”
Piotr Gwiazda Senior Cloud Solutions Architect
piotr-gwiazda_avatar