• Banking Agent w Google Cloud

Banking Agent w Google Cloud

Opracowany przez GFT UK
12. czerwca 2024
Rozwiązania Banking Agent wykorzystujące generatywne AI to przewrót w obsłudze klienta. Intelligent Assistant został zoptymalizowany w taki sposób, aby przyspieszyć realizację efektywnych operacji. Rozwiązanie wykorzystuje możliwości oferowane przez Google Vertex AI oraz silnik bankowości core opracowany przez Thought Machine.
This video thumbnail for GFT Banking Agent features a smiling woman engaging with her smartphone, highlighting the user-friendly experience of the banking agent. The large mobile screen beside her displays a chat interface with the GFT logo, emphasizing the seamless and interactive communication provided by the banking agent. The background elements add a dynamic touch, symbolizing the advanced technology and efficiency of the GFT Banking Agent in providing personalized customer support and services.
This video thumbnail for GFT Banking Agent features a smiling woman engaging with her smartphone, highlighting the user-friendly experience of the banking agent. The large mobile screen beside her displays a chat interface with the GFT logo, emphasizing the seamless and interactive communication provided by the banking agent. The background elements add a dynamic touch, symbolizing the advanced technology and efficiency of the GFT Banking Agent in providing personalized customer support and services.

Zaawansowany interfejs dla bankowości detalicznej