• Narzędzie generatywnej AI upraszczające zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi

Narzędzie generatywnej AI upraszczające zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi

Opracowane przez GFT Italy
12. czerwca 2024
Narzędzie Smart Compliance upraszcza procesy zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi, podnosząc ich efektywność i obniżając koszty. Rozwiązanie automatyzuje weryfikację dokumentów i aktywnie wspiera użytkowników przedstawiając zalecenia dotyczące poprawy niezgodnych dokumentów.
The Smart Compliance tool simplifies regulatory processes, making them efficient and cost-effective. It automates document review and proactively assists users with recommendations to remediate non-compliant documents.
The Smart Compliance tool simplifies regulatory processes, making them efficient and cost-effective. It automates document review and proactively assists users with recommendations to remediate non-compliant documents.

Parametry

Kontrolowana baza wiedzy

T-Reg skonfigurowano jako otwarty i modułowy system, który można podłączyć do archiwów dokumentów, oprogramowania, archiwów firmowych czy też innych potencjalnych baz wejściowych.

Takie podejście umożliwia budowanie odpowiednich ram w sposób autonomiczny, bezpieczny i kontrolowany, zapobiegając zakłóceniom ze źródeł zewnętrznych.

Pełne zarządzanie bazą danych umożliwia jej modyfikowanie i aktualizację z zachowaniem pełnej autonomii.

Dostosowane reguły kontroli

Określ własne standardy precyzyjnych wyników powiązanych z Twoimi celami zgodności.

T-Reg umożliwia określenie, jakie kontrole mają być przeprowadzane dla dokumentów w formie listy „pytań”, które można dostosowywać do konkretnych potrzeb.

Ponieważ reguły są dopasowywane do indywidualnych potrzeb, można je rozszerzać, modyfikować oraz testować, aby zweryfikować wymagany poziom przestrzegania i dokładności.

Ocena całościowa

Otrzymaj ogólną ocenę zgodności dokumentów. Na koniec analizy system przedstawia „Wynik zgodności”, umożliwiający szybką całościową ocenę przestrzegania podstaw prawnych i określonych reguł kontroli.

Ponadto narzędzie przekazuje informacje wyjaśniające uzyskany wynik, umożliwiając dogłębne zrozumienie osiągniętego poziomu zgodności oraz ewentualnych brakujących lub częściowo zrealizowanych elementów kontroli.

Ocena szczegółowa

Uzyskaj szczegółową ocenę każdego pojedynczego sprawdzenia zgodności przeprowadzonego dla Twojego dokumentu.

Narzędzie pozwala łatwo określić, które części dokumentu spełniają lub nie kryteria zgodności, podając szczegółowy wynik dla każdej części.

Takie podejście umożliwia skoncentrowanie się na segmentach wymagających działania, optymalizując doświadczenie użytkownika poprzez proces korekty ukierunkowany na obszary z oceną negatywną.

Sugestie poprawy

Wykorzystując generatywną sztuczną inteligencję T-Reg może formułować konkretne sugestie poprawy dla każdego elementu dokumentu niezgodnego, umożliwiając osiągnięcie docelowego poziomu zgodności.

Funkcja ta optymalizuje pracę użytkowników, znacząco skracając czas weryfikacji i korekty dokumentów.

Kontrola dokumentów

Podczas każdej przeprowadzanej indywidualnej kontroli dokumentu system zaznacza i wybiera odpowiednie partie tekstu, umożliwiając weryfikację w czasie rzeczywistym.

Ułatwia to ustalenie treści i określenie ich kontekstu podczas faz analizy i analizy dogłębnej.

Czytaj więcej

Aktualności

Bezpieczny ChatGPT dla Przedsiębiorstw

Aktualności

Banking Agent w Google Cloud

GFT AI.DA Marketplace

Twoja szybka droga do AI

AI in action

Zapoznaj się z wybranymi rozwiązaniami i przypadkami zastosowania AI

Create business value

Historie sukcesu

Blog

Dowiedz się więcej