• Bezpieczny ChatGPT dla Przedsiębiorstw

Bezpieczny ChatGPT dla Przedsiębiorstw

Opracowane przez GFT Germany
12. czerwca 2024
EnterpriseGPT umożliwia firmom bezpieczną, zgodną i efektywną kosztowo integrację generatywnej AI. Platforma GPT to znormalizowane rozwiązanie typu „plug & play” umożliwiające firmom wdrożenie przynajmniej jednego z rozwiązań użytkowych generatywnego AI już w kilka dni - oraz łatwe skalowanie.
Explore our Collaborative Image Design Services, featuring two professionals engaged in a creative discussion. This image captures the essence of teamwork and innovation, highlighting our commitment to delivering exceptional design solutions. Our services focus on creating visually compelling images that enhance your brand's message and appeal. Partner with us to bring your creative ideas to life with precision and style.
Explore our Collaborative Image Design Services, featuring two professionals engaged in a creative discussion. This image captures the essence of teamwork and innovation, highlighting our commitment to delivering exceptional design solutions. Our services focus on creating visually compelling images that enhance your brand's message and appeal. Partner with us to bring your creative ideas to life with precision and style.

Przypadki zastosowania GFT EnterpriseGPT

Czat EnterpriseGPT

Czat EnterpriseGPT umożliwia pracownikom korzystanie z bezpiecznego klonu GPT w codziennych procesach, jednocześnie zapewniając zgodność z wymagającymi regulaminami firmy.

Pomoc dla użytkowników

Wykorzystanie agenta AI do automatycznego odpowiadania na popularne zapytania IT i operacyjne zmniejsza obciążenie pracowników.

Asystent badania sieci wsparty AI

Asystent badania sieci wsparty AI pomaga pracownikom, przekazując uzyskane przez AI informacje z sieci w czasie rzeczywistym.

Analizowanie i podsumowywanie dokumentów

Rozwiązanie umożliwia szybkie znalezienie i zrozumienie kluczowych informacji z różnych dokumentów, przyspieszając podejmowanie decyzji.

Porównanie dokumentów prawnych

Rozwiązanie EnterpriseGPT opracowane przez GFT optymalizuje sprawdzanie zgodności poprzez porównanie dokumentów i zaznaczenie najistotniejszych różnic.

Czytaj więcej

Aktualności

Banking Agent w Google Cloud

Aktualności

Narzędzie generatywnej AI upraszczające zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi

GFT AI.DA Marketplace

Twoja szybka droga do AI

AI in action

Zapoznaj się z wybranymi rozwiązaniami i przypadkami zastosowania AI

Blog

Dowiedz się więcej