• Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podpisał porozumienie z firmą GFT

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podpisał porozumienie z firmą GFT

29. cze 2020

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz firma technologiczna GFT podpisały porozumienie, na mocy którego GFT otrzyma tytuł Partnera Wydziału Matematyki i Informatyki UAM. Umowa przewiduje m.in. wspólne uruchomienie na wydziale nowego przedmiotu pod nazwa „Rozwiązania chmurowe w praktyce, z użyciem Google Cloud Platform”. Powołany przez GFT zespół specjalistów w praktyczny sposób wprowadzi studentów w najnowsze rozwiązania jednego z największych na świecie dostawców chmury obliczeniowej.