• Digital Bank Launcher (DBL)

Digital Bank Launcher (DBL)

Digital Bank Launcher (DBL) to rozwiązanie w chmurze opracowane przez firmę GFT w celu umożliwienia dostawcom nowoczesnych systemów bankowości podstawowej zwiększenia możliwości płynących z oferowanych przez nich rozwiązań
Explore how an API-first strategy, and robust API governance framework and version control transforms open finance into a unique business opportunity
Explore how an API-first strategy, and robust API governance framework and version control transforms open finance into a unique business opportunity

Najważniejsze korzyści

Silny wzrost
Zawsze o krok do przodu
Wysoki poziom funkcjonalności
Twoje zalety
Expertenteaser_Testing_2000x680px.jpg
OSOBA DO KONTAKTU
Manuel Lavin
Dyrektor wykonawczy i dyrektor ds. danych
GFT Hiszpania
Kontakt