• Obniżenie kosztu do 60% i większa elastyczność

Obniżenie kosztu do 60% i większa elastyczność

Wdrożenie powtarzalnej architektury referencyjnej rozwiązania DataSynapse GridServer na platformie Google Cloud
Ten sam bank wykorzystywał architekturę DataSynapse GridServer nie tylko do obsługi akcji, ale także do obciążeń obliczeniami o wysokiej wydajności (HPC) na potrzeby rozwiązań związanych z dochodami stałymi, opcjami walutowymi, ryzykiem rynkowym oraz ryzykiem kredytowym. Firma Google powierzyła GFT opracowanie wdrożeniowej architektury referencyjnej umożliwiającej uruchomienie architektury DataSynapse GridServer na platformie Google Cloud.
Aside from Equities, the client also used DataSynapse GridServer for running HPC workloads for Fixed Income, FX Options, Market Risk and Credit Risk. GFT was engaged by Google to develop a deployable reference architecture for running DataSynapse GridServer on GCP.
Aside from Equities, the client also used DataSynapse GridServer for running HPC workloads for Fixed Income, FX Options, Market Risk and Credit Risk. GFT was engaged by Google to develop a deployable reference architecture for running DataSynapse GridServer on GCP.

Elastycznie

Szybciej

Łatwo

TIBCO software as a partner
TIBCO software as a partner
Partnerzy
Tibco
TIBCO Software Inc. to firma zajmująca się danymi korporacyjnymi założona w 1997 roku w Palo Alto w Kalifornii. Oprogramowanie infrastrukturalne firmy koncentruje się na komunikacji w czasie rzeczywistym na potrzeby przesyłania danych między przedsiębiorstwami, między przedsiębiorstwami i konsumentami oraz między przedsiębiorstwami i pracownikami, w tym na ułatwianiu komunikacji między niekompatybilnym oprogramowaniem. Firma dostarcza oprogramowanie pośredniczące, które pozwala na dostęp do danych w czasie rzeczywistym pomiędzy wieloma systemami przy jednoczesnym przewidywaniu potrzeb użytkowników.
Google Cloud Platform as a strategic partner
Google Cloud Platform as a strategic partner
Partnerzy
Google Cloud
Google Cloud Platform (GCP) dostarcza rozwiązania klasy korporacyjnej, które wykorzystują najnowocześniejsze technologie Google.

Wyzwanie

Wyzwanie

Zadanie

Zadanie

Korzyść

Korzyść

Pobierz – to tylko jedno kliknięcie

  • Historia sukcesu

    Architektura referencyjna do obsługi obliczeń o wysokiej wydajności (HPC) DataSynapse GridServer HPC na platformie GCP

Expertenteaser_Testing_2000x680px.jpg
Michał Połetek
Business Development Manager
Kontakt