• Producent z sektora opieki zdrowotnej wykorzystuje AI do przekształcenia zarządzania zapytaniami HR

Producent z sektora opieki zdrowotnej wykorzystuje AI do przekształcenia zarządzania zapytaniami HR

Chatbot wykorzystuje moc GenAI, aby zaoferować wyjątkowe wsparcie dla pracowników przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
Chatboty AI dają korzyści działom zasobów ludzkich (HR) w wyniku automatyzowania wielu rutynowych zapytań pracowników, co pozwala specjalistom HR skoncentrować się na bardziej złożonych zadaniach. Firma będąca wiodącym producentem w sektorze opieki zdrowotnej wykorzystała moc GenAI, aby udzielać odpowiedzi na niektóre z najbardziej nietypowych zapytań. Wprowadzając nowego chatbota firma aktywowała samoobsługę, skróciła czas poświęcany na codzienną administrację oraz wzmocniła zadowolenie pracowników.
Discover how a healthcare giant revolutionized its HR processes using GenAI chatbots. By automating routine employee inquiries, the company has enabled self-service, reduced time spent on daily administration, and increased employee satisfaction. Learn more about this success story on the GFT website.
Discover how a healthcare giant revolutionized its HR processes using GenAI chatbots. By automating routine employee inquiries, the company has enabled self-service, reduced time spent on daily administration, and increased employee satisfaction. Learn more about this success story on the GFT website.

Wzrosła wydajność HR

Zwiększyło się zaangażowanie pracowników

Rozwiązanie strategiczne

Wyzwanie

Wyzwanie

Zadanie

Zadanie

Korzyść

Korzyść

Pobierz - tylko jedno kliknięcie

  • Przykład sukcesu

    Producent z sektora opieki zdrowotnej wykorzystuje AI do przekształcenia zarządzania zapytaniami HR

Czytaj więcej

GFT AI.DA Marketplace

Twoja szybka droga do AI

Sztuczna inteligencja i dane

AI bez wielkiego szumu

Game changer

Chmura - poszerz swoje horyzonty

Partnerzy

Wyjątkowa wiedza na temat chmury Google